06 Oct 2017, 9:00 - 13:00 UTC

Vattnets betydelse i landskapsrestaurering

Klustergruppsmöte för Vatten i Landskapet: Vad menar vi med restaurering till produktiva och multifunktionella landskap?

Syftet med klustergruppen ”Vatten i landskapet” är att stärka svenska aktörers förståelse och kompetens i hydrologiska aspekter av landskapsrestaurering, så att Sverige mer effektivt kan bidra till att uppfylla målsättningarna i Sveriges politik för global utveckling, Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål, samt internationella restaureringsinitiativ.

Swedish Water Houses tidigare Klustergruppen ”Vatten och Skog” konstaterade att produktiva landskap är grunden för att kunna tillgodose människors behov av vatten, mat och råvaror samt för att bevara biodiversitet och minska negativa klimateffekter. Att restaurera de miljontals hektar degraderade skogslandskap i världen till produktiva och multifunktionella landskap skulle kunna bidra till många av målen i Agenda 2030, inte minst mål 6, rent vatten till alla. Arbetet i den nystartade klustergruppen ”Vatten i landskapet” kommer bygga på dessa slutsatser och lägga särskilt fokus på vattnets grundläggande roll för landskapets produktivitet.

Vi välkomnar er till det andra mötet klustergruppen ordnar på temat restaurering till produktiva och multifunktionella landskap. Vi hoppas att ni fortsatt är intresserade av att vara med att skapa en plattform för den svenska resursbasen i landskapsrestaurering som kan generera konkreta samarbeten mellan deltagarna och med berörda utvecklingsländer.

Programme

09.30-09.45  Välkommen – presentation av verksamhetsplan för klustergruppen ”Vatten i Landskapet”. Anna Tengberg, SIWI

09.45-11.00   Key Notes:

  • Vad är landskapsrestaurering?
    Lars Laestadius, SLU
  • Avrinningsbildning, ytvattenflöden och grundvattenflöden.
    Kevin Bishop, SLU
  • Vilka är de hydrologiska utmaningarna i landskapet?
    Jennie Barron, SLU & CGIAR – Water, Land & Ecosystems

11.00-11.45    Kaffe och gruppdiskussioner

11.45-12.15    Presentation av gruppdiskussioner. Moderator, Anders Malmer, SLU Global

12.15-12.30   Kort presentation från SIWI:s klustergrupp ”Vatten och Livsmedel”. Elin Weyler, SIWI

12.30-12.45   Sammanfattning, kommentarer på verksamhetsplanen, nästa möte. Anna Tengberg, SIWI

06 Oct 2017, 9:00 - 13:00 UTC
Swedish