16 Mar 2017, 10:30 - 0:00 UTC

Vattnets finansiella relevans
Kick-off för nytt investerarforum

Vatten finns längs hela värdekedjan för många bolag, och utgör därmed en finansiellt materiell aspekt för de flesta investerare. Det handlar om allt från tillgång till vatten i produktionen till en energieffektiv användning av vatten, rening av utsläpp och konsumenternas vattenanvändning.

Hur kan vattenrisker värderas inom ramen för bolagsanalys, vad bör investerare fråga bolagen om, vilka förändringar i lagstiftning kan vi förvänta oss, och vilka konsekvenser kan vi se på branschnivå från globala makrotrender på vattenområdet?

Vi har tillsammans identifierat ett behov hos finansbranschens aktörer av fördjupad kunskap och förfinade arbetsmetoder för att kunna ta hänsyn till finansiellt materiella vattenaspekter. Swesif, CDP och SIWI bjuder därför investerare att delta i en serie seminarier och workshops på tema vatten från ett finansiellt perspektiv, som kommer att löpa under 2017.

Välkommen på en kick-off den 16 mars! I seminariet får vi ta del av de senaste trenderna kring vatten, en överblick över materiella affärsrisker relaterade till vatten och hur de kan hanteras, samt experternas råd om vad investerare bör fråga bolagen.

Venue name: Danske bank

Venue address: Norrmalmstorg 1. Stockholm,Sverige
Venue URL

Programme

  • Vatten: Nuläget och trender
  • Affärsrisker kopplade till vatten (presentation på engelska)
  • Exempel på materiella vattenrisker och hur de kan hanteras (presentation på engelska)
  • Vilka frågor bör investerare ställa till bolag?

Talare: Emma Henningsson (Senior Account Manager, CDP), Josephine Gustafsson (Program Manager, SIWI)

Datum och tid: 16 mars, kl. 10.30-12.00 med efterföljande lunch till kl 13.00

Plats: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Vänligen anmäl dig genom att gå till Swesifs hemsida. Anmälan vill vi ha senast 13 mars. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller. Vänligen ange om du kommer på både seminariet och lunchen eller enbart seminariet.

Dessutom får vi möjlighet att diskutera vilka gemensamma behov och intressen som föreligger för framtida aktiviteter i detta forum.

Introduktionsseminariet är öppet för alla och riktar sig främst till kapitalägare och kapitalförvaltare. Det innebär inte ett åtagande om fortsatt deltagande.

Organiser

16 Mar 2017, 10:30 - 0:00 UTC
Swedish