02 Jul 2019, 1:00 - 16:00 UTC

Vem betalar vattenpriset för vår konsumtion?

Att vara ansvarstagande konsument är en utmaning. Hur ska jag äta, resa, klä mig? Vilka läkemedel kan jag använda utan att spä på hormoner och antibiotika? Vattnets roll i värdekedjan och hur det hänger ihop med utmaningar för klimat, hälsa och kvinnors rättigheter.

Venue: Campus Gotland, B22
Venue address: Cramérgatan 3, 621 57 Visby
Venue Url

Vatten uppmärksammas mer och mer som ett riskområde, både globalt och i Sverige. Det finns ökande förståelse, kunskap och inte minst verktyg för att minska vår konsumtions vattenavtryck. Men drar konsumenter, politiker och företag verkligen åt samma håll? Har vi verktygen för att öka transparensen och stötta en global omställning till handel som påverkar vattenmiljö och klimat mindre? Företag och organisationer delar med sig av sina bästa tips på hur en kan arbeta med frågan genom effektivt branschsamarbete. Vi kommer diskutera hur politiken kan möjliggöra omställningen på bästa sätt, hur företagen kan bemöta sitt ansvar och hur konsumenter kan fatta informerade beslut.

Organiser

Programme

13:00 Välkommen och introduktion till SIWI och ”Water for Society – including all”
Torgny Holmgren, SIWI

13:15 Vatten som risk i värdekedjan
Elin Weyler, SIWI 

13:30 Reflektioner från företag i livsmedelsgruppen och textilgruppen, samt diskussion
Caroline Kerstadius, Axfood; Claes Johansson, Lantmännen; Sara Sundqvist, Livsmedelsindustrierna

14:00 Vatten och läkemedel
Nicolai Schaaf, Projektledare, SIWI

14:20 Reflektioner från företag i läkemedelsklustergruppen, samt diskussion
Anna Åkerblom, Swedwatch; Felix Nilsson, Nordea; Kenneth Nyblom, Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL)

15:00 Vatten och resande
Linda Nordby, Schyst Resande

15.30 Reflektioner från turistnäringar, samt diskussion
Michael Persson Gripkow, Visit Sweden
Matz Bengtsson, Gotlands Besöksnäring

15:45 Avslutande samtal och sammanfattning
Torgny Holmgren, SIWI

Välkommen till hela eller delar av programmet!

Läs mer om vad vi gör i Almedalen »

Twitter

@SweWaterHouse
@siwi_water
#Almedalen
#WaterWiseWorld
#WaterGovernance

02 Jul 2019, 1:00 - 16:00 UTC
Swedish