27 May 2020, 1:00 - 2:00 UTC

WEBBINARIUM: Havens välbefinnande – ett arbete från källa till hav

PRESENTATIONER & INSPELNING från webbinariet

Alla presentationer

The need for source-to-sea action – Birgitta Liss Lymer

Vad behövs för ett effektivt havsarbete, både i Sverige och internationellt? – Karina Barquet

Att genomföra en hållbar havs- och vattenpolitik från källa till hav – Jakob Granit

ZOOM – inspelning av webbinariet (Lösenord: 5X@86dz4)

Vad behövs för ett effektivt havsarbete, både i Sverige och internationellt?

Välkommen till vårt webbinarium där vi kommer diskutera den s.k. ”källa-till-hav-ansatsen”.

Källa-till-hav-ansatsen, ett koncept utvecklat av SIWI tillsammans med sina partners i Action Platform for Source-to-Sea Management, uppmärksammar kopplingarna mellan land, vatten och hav samt hur de förvaltas gemensamt. Hur ser Sveriges arbete med hav ut – ur ett källa-till-hav perspektiv – internationellt såväl som på hemmaplan? Och hur påverkas havens förmåga att vara en livnärande kraft för såväl människa som miljö av klimatförändringarna?

MEDVERKANDE

Helen Ågren, Sveriges Havsambassadör
Birgitta Liss Lymer, Director, Water Resources SIWI, Action platform for source-to-sea management
Karina Barquet, Senior Research Fellow, SEI, Stockholm Climate Security Hub
Jakob Granit, Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Moderator:

Elin Weyler, Senior Manager, SIWI

27 May 2020, 1:00 - 2:00 UTC
Online
Swedish