28 Apr 2020, 10:00 - 11:00 UTC

WEBBINARIUM: Hur kan vi använda vårt landskap i kampen mot klimatförändringarna?

Exempel från Lake Hawassa i Etiopien

This webinar will be held in Swedish, with the presentation material being in English. If you would like this shared with you, please contact sarah.breslin@siwi.org.

Den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar, och lösningarna kan finnas närmare till hands än vi tror. Vårt landskap och vår natur erbjuder ofta möjligheter till koldioxidsänkor såväl som klimatanpassnigsåtgärder.

I detta webbinarium kommer vi att diskutera olika natur-baserade åtgärder som SIWI Swedish Water House jobbar med, inte minst runt Lake Hawassa i Etiopien. Där kombineras ett arbete för landskapets mångfald och resiliens med lokal kunskapsförvaltning och fattigdomsbekämpning.

Bakgrundsläsning:

Nature-Based Solutions for Water
Championing the Forest-Water Nexus
Water for Productive and Multifunctional Landscapes
Water, Forests, People – Building Resilient Landscapes
Agroforestry for Adaptation and Mitigation to Climate Change

AGENDA

Träd och vatten – hur hänger de ihop?
Lotta Samuelson, SIWI

Vatten i landskapet kan minska effekterna av klimatförändringarna
Malin Gustafsson, SIWI

Multifunktionella och resilienta landskap – Erfarenheter från Etiopien
Anna Tengberg, SIWI

Moderator
Sarah Breslin, SIWI

28 Apr 2020, 10:00 - 11:00 UTC
Online
Swedish