News.Feb 02, 2021

50-årsjubileum för Våtmarkskonventionen

Till minne av att våtmarkskonventionen antogs den 2 februari 1971, är det just på denna dag som den internationella våtmarksdagen uppmärksammas. Syftet med dagen är att sprida kunskap om våtmarker och deras många väsentliga roller och egenskaper.

År 2021 är det 50 år sedan som konventionen antogs och årets tema är ”Våtmarker och vatten”, vilket syftar till att uppmärksamma hur oskiljaktiga våtmarker och vatten är.

Våtmarker filtrerar vatten till dricksvatten för människor och andra djur, samt bidrar till biologisk mångfald genom att 40% av alla djurarter i världen bor i dessa miljöer. Olika typer av våtmarker (såsom torvmarker) binder och lagrar kol väldigt effektivt, vilket är en viktig egenskap i utmaningen att minska utsläpp av växthusgaser.

Trots alla ovärderliga egenskaper som våtmarker besitter, minskar dem i både storlek och antal, vilket kan medföra katastrofala följder. Istället är det viktigt att fler våtmarker anläggs, restaureras och skyddas. Som ett steg mot detta har Naturvårdsverket finansierat åtta forskningsprojekt för att öka förståelsen kring våtmarker och ge myndigheter bättre kunskap att utgå ifrån.

Hur kan en uppmärksamma den internationella våtmarksdagen? 

  • Besök en våtmark där du bor (SMHI har en interaktiv karta över anlagda våtmarker)
  • Dela information om vikten av våtmarker på sociala media under hastaggen #RestoreWetlands
  • Följ event under dagen, såsom den inspelade paneldiskussionen, organiserad av Ramsar.