Blog.Jan 08, 2016

Chans till internationellt utbyte

Kriser är opålitliga, de kommer som en överraskning, manar förvisso till handling men planering och uthållighet strider mot dess natur. Australien plågades av den värsta torkan sedan kolonialiseringen i början av detta millenium. Torkan medförde svår vattenbrist och tvingade fram akuta vattenbesparande åtgärder och även användningsrestriktioner. Krisen satte tryck på politiker och gav handlingsutrymme för stora investeringar.

För att finna lösningar ökades också forskningsinsatserna inom vattenområdet, bl.a. startades ett forsknings- och innovationskluster, Corporate Research Center for Water Sensitive Cities med en budget om 90 milj $ (ca. 550 milj kr över 7 år) varav hälften från industrin. Med dessa satsningar har man kunnat bygga upp mycket starka forskningsmiljöer med olika inriktningar vid alla de stora Australiensiska universiteten. På University of Queensland i Brisbane, Queensland, finns idag en av världens absolut starkaste miljöer för forskning på vattenreningsreningsteknik, Advanced Water Management Centre. Ca. 100 forskare forskar inom avloppssystemets alla delar med projekt som rör både utveckling av befintliga system och disrupivt innovativa lösningar. Det är lätt att känna ödmjukhet som svensk när vi har lika många forskare totalt i hela landet utspridda över många universitet.

Sverige är ett litet land långt upp i norr och det är inte mer än 9 miljoner människor som talar vårt språk, men våra utmaningar på VA-området är i mångt och mycket samma som på många andra håll i världen. Även om vattenbrist inte är Sveriges primära problem är det mycket av forskningen som görs i dess namn tillämpbar hos oss. Den forskning som vi vid Lunds Universitet, DTU i Köpenhamn och University of Queensland nu jobbar tillsammans med kring detaljerad modellering av fysio-kemiska processer i avloppsreningsverk och rötningssystem har banbrytande betydelse för framtidens avloppsrening med resurs- och energiåtervinning i fokus. Det är ett exempel på varför det är så viktigt för oss att vända blicken ut mot världen och ta del av kunskap och erfarenheter som kan hjälpa oss att nå våra mål.

Sedan några år har regn fyllt vattenmagasinen igen och samtidigt torkat ut satsningarna på vattenområdet. Investeringar som inte blev gjorda får vänta och anslagen sinar till vattenrelaterad forskning. Hur vi ska stimulera stora och viktiga förändringsprocesser utan föregående kris är en fråga som är större än vattensektorn. Easy come easy go.