News.Dec 05, 2018

Climate Countdown: Step up to speed on the transition!

I en välfylld sal på ABF trängs massor av människor som alla vill se en tuffare klimatpolitik. Seminariet ”Climate Countdown - get up to speed on the upcoming climate negotiations” arrangerades i samarbete med FUF med anledning av klimatkonferensen, COP24, som äger rum i Katowice i början av december. I panelen sitter Johanna Lissinger Peitz, Sveriges chefsförhandlare i klimatfrågor, Maggie White som leder arbetet med internationella policy-frågor på SIWI och Mathias Fridahl som följer och analyserar klimatförhandlingarna på Fores. Modererar gör Adam Leckius från PUSH Sverige.

Paneldeltagarna är eniga om vikten av klimatmötet i Katowice. Huvudsyftet är nämligen att de länder som har skrivit under klimatkonventionen UNFCCC ska förhandla om och förväntas anta ett regelverk som ska styra genomförandet av Parisavtalet.

Vid sidan av framtagandet av regelverket är Talanoadialogen det viktigaste inslaget under klimatmötet, menar Johanna. Under Talanoadialogen kommer länderna för första gången utvärdera hur det globala arbetet svarar mot 1,5-gradersmålet, hur ambitionen kan öka och uppnås. I dagsläget har varje land tagit fram och bidragit med en nationell klimatplan. Problemet är dock att när de olika nationella klimatplanerna läggs ihop räcker åtgärderna bara till att hålla den genomsnittliga temperaturökningen till runt fyra grader vilket skulle få förödande konsekvenser.

En (lite) varmare värld

Är det då möjligt att hålla den genomsnittliga temperaturökningen till 1,5 grader? Mattias utgår från den senaste rapporten författad av FN:s klimatpanel och berättar hur vi ligger till.

För att hålla oss till 1,5-gradersmålet har en klimatbudget tagits fram. Budgeten utgår från att vi kan låna resurser och betala tillbaka senare. Fortsätter vi i dagens takt, kommer vi ha släppt ut de växthusgaser som ryms inom budgeten om tio år vilket innebär att vi då behöver uppnå nollutsläpp. En rad olika scenarier beskriver hur det kan gå till. Den ena ytterligheten går ut på att snabbt minska utsläppen genom att ställa om våra samhällen, exempelvis genom att anamma en vegansk kost världen över och kraftigt minska den globala efterfrågan på energi. I den andra ytterligheten återfinns ett scenario där energiefterfrågan är fortsatt hög men där återplantering av skog och framförallt tekniska lösningar som fångar in koldioxidutsläpp kommer att möjliggöra 1,5-gradersmålet.

Mer än bara koldioxidutsläpp

Det är viktigt att säkerhetsställa att viktiga frågor inte glöms bort utan att det framtida arbetet präglas av ett synsätt som tar in alla aspekten av hållbar utveckling. Maggie lyfter den centrala roll som till exempel vatten spelar. Utan vatten går det inte att säkra matförsörjningen och samtidigt går det inte att uppnå rent vatten utan åtgärder i jordbrukssektorn.

I det ljuset, och med tanke på att det hot vi står inför faktiskt äventyrar allt liv som finns på jorden idag, blir det för mig orimligt att enbart stirra oss blinda på koldioxidutsläpp och förlita oss på tekniska lösningar som vi inte vet fungerar.

I väntan på att förhandlingar ska genomföras, styrmedel föreslås och antas kan var och en av oss göra det vi kan för att dra vårt strå till stacken. Genom enkla val i vår vardag – som att äta mindre animaliskt, att inte konsumera i onödan och att välja så miljövänliga alternativ som möjligt när vi väl behöver göra det – bidrar vi inte bara till mindre koldioxidutsläpp utan också till mindre föroreningar samt mindre användning av energi, mark och vatten.

Låt oss alla, på de sätt var av en oss kan, ta det ansvaret – inte bara av hänsyn till miljön och framtida generationer utan också för att visa medmänsklighet här och nu! Nedräkningen har redan börjat.

 

Vill du veta mer om “Climate countdown”? Titta på inspelningen från seminariet här >>