Insight.Oct 29, 2021

Ett decennium på Swedish Water House. Tack Katarina Veem!

linktext
Malin Wennerholm - Swedish Water House Programme Officer
no caption
Malin Wennerholm
Programme Officer,
Swedish Water House

Katarina Veem har de senaste 10 åren på Swedish Water House (SWH/IP) bidragit med stor kunskap inom vattenfrågor och ett fantastiskt engagemang och ledarskap. I oktober knöt Katarina ihop säcken på SWH och SIWI för att ta sig an ett nytt spännande uppdrag.

Portrait of Katarina Veem wearing a red scarf with the city of Stockholm as a blurry background
Katarina Veem, Swedish Water House director from 2011 to 2021

Katarina började arbeta på SWH 2011, och har sedan 2013 lett teamet i rollen som Director. Ett litet urval av allt som hon hunnit med är att initiera och utveckla Sustainable Textile Water Initiative (STWI), bidra till internationella policyprocesser och vara drivande i klustergrupper, som Water and Faith. I denna korta intervju berättar Katarina om sin tid på SIWI och vad hon ser fram emot i sin nya roll som Head of Sustainability på Sandvik Materials Technology.

Sedan oktober är Elin Weyler Acting Director för SWH/IP.

“Målet har varit att försöka skapa långsiktiga samarbeten för att möta vattenutmaningar, nu och i framtiden.”

Katarina Veem, Swedish Water House director från 2011 till 2021

Hej Katarina! Till att börja med, när och hur kom du in på just vatten och hållbarhet?

Innan jag började på SIWI så hade jag jobbat med marina frågor och fiske i 15 år. Att börja jobba med vatten var helt naturligt då sötvatten, som ju rinner ut i haven, också är del av en marin portfölj. Hållbarhetsfrågorna har intresserat mig sedan mitt första jobb där jag fick delta i förberedelserna inför Rio-konferensen 1992 där begreppet hållbar utveckling cementerades under ledning av den svenske ordföranden Bo Kjellén.

Hur skulle du beskriva din tid på SWH med tre ord?

Berikande, inspirerande, rolig.

Hur upplever du att har SWH förändrats från att du började 2011 fram tills 2021?

Vi har gemensamt vidareutvecklat en plattform för dialog med svenska aktörer. Målet har varit att försöka skapa långsiktiga samarbeten för att möta vattenutmaningar, nu och i framtiden.

Vad är SWHs viktigaste bidragande som aktör, enligt dig?

Möjligheten att bedriva långsiktig dialog med olika sektorer om vattenutmaningar. Kanske är dialogen med privat sektor den viktigaste. SWH har möjlighet att långsiktigt satsa på dialog och det har stor potential att belysa problematik som inte alltid är självklar, och som aktörer inte känner till, men som ligger mycket nära deras verksamhet. Men också att koppla vattenrelaterade utmaningar till internationella policyprocesser. Teamet har, tillsammans med andra länder och organisationer, satt vatten i centrum för global klimatpolicy såväl som NDCS och NAPS.

Och för att avsluta, vad ser du mest fram emot i din nya roll?

Att arbeta i den privata sektorn och lära mig ett, för mig, helt nytt område, och utmaningen i att försöka förstå deras utmaningar och möjligheter.

Stort tack för dessa 10 fullspäckade år Katarina och lycka till i framtiden!