Blog.Dec 05, 2014

Förbättra världen genom robusta affärsmodeller

“CSR is dead! The new trend is that sustainability is going into the board rooms.” Orden kommer från Sir Richard Branson vid ett frukostseminarium i veckan. Jetlaggad och nyvaken berättade Branson om sitt engagemang för miljön, och inte minst vikten av hållbar hantering av vatten i världen.

Johan Rockström ledde samtalen den här morgonen och berättade själv om vilka utmaningar världen står inför när det gäller att fördela vatten rättvist, inte minst i ljuset av ett förändrat klimat. Rockström visade att även fast tillgången till vatten i världen är ojämnt fördelad så håller den sig än så länge inom ”de planetära gränserna”. Men uttaget av vatten ökar snabbt, framför allt inom tillverkningsindustrin och energisektorn. Vi riskerar därför inom en snar framtid att ha konkurrens om vattenresursen mellan jordbruket, hushållen och industrin, lokalt är vi redan där.

Visste du förresten att av hushållens totala vattenförbrukning kommer bara 5 % från vattenkranen – resten konsumeras i produktionen av livsmedel och varor vi förbrukar? Det fick vi också veta under seminariet som riktade sig till hotell- och restaurangbranschen, en sektor som på sina håll förbrukar mycket vatten, ofta i områden med allvarlig vattenbrist.

Karena Albers, grundare av ”Whole World Water” vill bidra till att öka hållbarheten i branschens vattenkonsumtion. I korta drag så har Albers arbetat fram en enkel men robust affärsmodell, där hotellen minskar sin belastning på lokala vattenresurser genom informationskampanjer till personal och gäster om behovet av att hushålla med vatten. Genom att använda kvalificerade filtrerings eller avsaltningsteknologier kan hotellen erbjuda vatten av god kvalitet till personal och gäster istället för att importera vatten i plastflaskor och sparar därigenom både pengar, energi och avfall.

CSR eller smart affärsmodell? Både och såklart! Glädjande nog ökar antalet exempel på att åtgärder som främjar hållbar vattenverksamhet också ger positiv effekt på resultatet. Ett annat positivt exempel är textilindustrin, där SIWI och Swedish Water House sedan 2010 arbetar tillsammans med svenska textilföretag för en bättre vattenhantering i produktionen i Indien. Nyligen konstaterades att de industrier som följt de guidelines som projektet utvecklat (återanvändning, effektiviseringar och rening av vatten) lyckats med stora besparingar i både energi, vatten och infärgningskemikalier. Projektet utökas nu till att inkludera textilindustrier i utvalda delar av Turkiet, Etiopien, Bangladesh och Kina.

Det finns hopp om en hållbar framtid. Hållbarhetstrategier är på väg in i styrelserummen!