Blog.Apr 05, 2017

Hållbara läkemedel

Det finns många hinder och utmaningar i hållbarhetsarbetet inom läkemedelsbranschen, det allra största är bristen på transparens som präglar hela industrin, vilket gör det svårt att följa leverantörskedjan. Det finns inga miljökrav i Good Manufacturing Practice (GMP) vilket är den EU standard som alla läkemedelstillverkare måste hålla sig till. SIWI bjöd i förra veckan in till ett seminarium om läkemedel för att höra hur andra industrier har hanterat hållbarhetsarbetet. Läkemedelsbranschen är unik i det att den är extremt hårt reglerad men ändå intransparent. Men regleringen leder också till att branschen har stor erfarenhet av revisioner.

Effekten av revisioner inom textilbranschen, specifikt på arbetsförhållanden i fabrikernas kemikaliehantering, presenterades av Henrik Lindholm som också skrivit sin avhandling på ämnet. Undersökningen visade att det krävs intensivt samarbete innan fabriker blev bättre med tiden och att bara fabriker som hade genomgått fler än 10 revisioner var signifikant bättre än de som inte hade genomgått någon. Svagheterna i de standardiserade kontrollerna togs också upp, som att de inte visar fabrikens kompetens eller köparens roll och kvalitet i förbättringsarbetet.

Erfarenheter från Sweden Textile Water Initiative (STWI) som har lett till reducerad vattenanvändning i leverantörskedjan till flera stora textilföretag presenterades av Christina Muljadi från Filippa K. Med hjälp av STWI projektet har de deltagande varumärkena sparat 6.7 miljarder liter vatten på under 7 år. 2016 sparades 4 miljoner kubikmeter – det årliga behovet för 219 000 människor. Benchmarking har används som metod för att skapa konkurrens och drivkraft för att minska vattenanvändningen i produktionen, vilket också har lett till minskade kostnader.

Paradigmskiftet i certifieringen av IT-produkter beskrevs av Sören Enholm på TCO. Listor på förbjudna kemikalier i användarnära produkter har bytts ut mot listor på tillåtna kemikalier. Detta är ett mycket försiktigare tillvägagångssätt som också motiverar kemikalietillverkare att testa sina produkter till en högre grad än om de är godkända från början och farligheten måste bevisas. Det finns publika listor på alla godkända kemikalier på TCOs hemsida, vilket i genomförandet mötte stort motstånd från industrin då kemikaliestrukturer ansetts vara företagshemligheter.

Inom läkemedelsbranschen har dock försiktiga framsteg gjorts. Apoteket Hjärtat lanserade i februari en ny märkning på receptfria läkemedel som exempelvis värktabletter. Receptfria läkemedel uppgör ca 10 % av den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige. Eftersom industrin är så opak är det i nuläget omöjligt att bedöma hur stor miljöeffekt olika läkemedel och producenter har, en sådan märkning är fortfarande långt borta. Märkningen ”välj med hjärtat” är fortfarande under utveckling och indikerar endast att varumärket redovisar hållbarhetsarbete med en extern granskad rapport enligt GRI och är medlemmar av Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI). Som den första i sitt slag har märkningen tagits emot väl av allmänheten och förhoppningen är att den ska leda till att fler läkemedelsleverantörer lägger om till en hållbar produktion.

Avslutningsvis berättade Helena Wadsten på Astra Zeneca om deras hållbarhetsarbete. Hon förmedlade att det i tillverkningen av läkemedel finns rum för förbättring, exempelvis genom bra lokal rening av avloppsvatten, bättre transporter, energieffektivisering och gröna energival. Environmental Reference Concentration (ERC) är Astra Zenecas egna metod för att mäta miljöpåverkan av deras läkemedel som beskriver den direkta effekten på akvatiskt men också effekten på rovdjuren som konsumerar de akvatiska organismerna samt människor.

Det behövs självklart en EU reglering på läkemedelsbranschens miljöpåverkan inom GMP, med införande och implementering av en sådan kommer att ta lång tid. Det är viktigt att fokus också läggs på att motivera frivilligt hållbarhetsarbete, det är där den omedelbara förändringen kan ske. Vi på SIWI håller därför på att utveckla pilotprojekt med tillverkare men fortsätter också den politiska dialogen för att informera beslutsfattare.