News.Jun 11, 2020

Hästgödselns kretslopp

Under ett webbinarium för Åtgärdssamordnare i projektet LEVA på ämnet hästar och övergödning lyftes flertalet intressanta perspektiv. Seminariet hölls i digitalt format den 10e juni och anordnades av SIWI och Race For The Baltic, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Hästar är en viktig del av det svenska samhället, både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Sveriges 355 500 hästar producerar årligen 2,7 miljoner ton gödsel, vilket innehåller värdefulla näringsämnen för växter, men som kan ha en negativ påverkan på våra vattendrag när det inte tas om hand på ett säkert sätt.

Två huvudbudskap

Ett huvudbudskap från temadagen var vikten av ett cirkulärt perspektiv vad gäller hantering av hästgödsel. Genom att återinföra gödsel i ett kretslopp, via åkermark där det sedan blir foder eller andra grodor, kommer näringsämnena till nytta igen. Ett annat huvudbudskap från dagen var bredden av åtgärder som kan användas för att fånga näringen i gödseln – framförallt det gödsel som kan samlas i rast- och vinterhagar – och över tid hamnar i vattendrag och bidrar till övergödning.

Förutsättningar för förbättringar

Deltagarna på temadagen uttryckte en del gemensamma ståndpunkter i vad som skulle kunna bidra till att förbättra and effektivisera implementeringen av åtgärder. Exempelvis togs idén om ett hästregister upp – detta skulle ge en tydligare bild av var hästarna hålls och därigenom förenkla tillsyn, åtgärdsplanering och uppföljning. Även kunskapsinsatsar nämndes som nödvändiga för implementering av åtgärder, exempelvis genom fler rådgivare eller informationsinsatser via kommuner, Länsstyrelse och organisationer såsom ”Greppa Näringen”.

Nästa steg

Under presentationerna och diskussionerna delades kunskap, erfarenheter och exempel som Åtgärdssamordnare förhoppningsvis ska kunna använda i deras arbete med hästhållare i Sverige – en viktig del att ha med sig i det fortsatta lokala åtgärdsarbetet.