Blog.Jul 09, 2019

Hur förberedda är vi på vattenbrist i Sverige?

Tonläget var allvarligt när SIWI SWH bjöd på seminariet ”Risk för vattenbrist” den 1 juli på Almedalsveckan. Särskilt Torgny Holmgrens introduktion om de senaste årens vattenkriser i Cypern, Sydafrika, Sao Paolo och inte minns den dagsaktuella krisen i Chennai förmedlade hur avgörande vattentillgång är får våra samhällen.

Men introduktionen lämnade också hopp: I Kapstaden lyckades man undvika day zero, dagen då vattnet skulle ta slut, bl.a. med hjälp av en offentlig informationskampanj och ekonomiska styrmedel.

Hur ser vattensituationen i Sverige ut då?

— I Sverige har vi varit bortskämda när det gäller vatten, konstaterade Karin Hjerpe, analytiker på SMHI. Samtidigt så tycker hon att vi kan hålla oss positiva så länge vi börjar anpassa till det förändrande klimatet nu med en gång.

Carola Lindeberg, grundvattenexpert på Sveriges Geologiska Undersökning SGU, höll med när det gäller behovet av att kunna anpassa sig till klimatförändringarna.

— Planera och prioritera, är hennes råd till kommuner som riskerar att drabbas av vattenbrist. Det är mycket lättare att klara av vattenkriser om man har planerat för dem och det finns en beredskapsplan.

Hon lyfte också vikten av bra data och svårigheten att göra prognoser.

— I dagsläget finns det väldigt lite information om hur mycket vatten som tas ut, säger hon. Det är en jättebrist när vi behöver börja styra vattenuttaget!

Vad finns det för lösningar?

Seminariet fortsatte med att flytta fokus till vad Sverige kan göra åt situationen.

En av idéerna som presenterades är att göra dricksvatten av renat avloppsvatten. Men är konsumenterna verkligen redo för det? I en fokusgruppstudie som Region Gotland gjorde sträckte sig reaktionerna från ’Bläh!’ till ’Det gör vi ju redan’. Mikael Tiouls, VA-utvecklare på Region Gotland, som presenterade studien, lyfte dock också möjligheten att öka acceptansen med ett mer tilltalande namn.

— Varför inte kalla det för kretsloppsvatten istället, undrade han.

Avsaltning kan vara en annan potentiell lösning. Gotland har förvisso redan en avsaltningsanläggning, men den är dyr och kräver mycket resurser, enligt Jonatan Persson, entreprenör och vinnare av Svenska Juniorvattenpriset och Sveriges finalist i Stockholm Junior Water Prize under Världsvattenveckan i augusti.

Jonatans uppfinning kan avsalta havsvatten på ett mer energisnålt, billigt och miljövänligt sätt med hjälp av spillvärme från stora industrier. Gymnasieeleven, som har belönats med flera utmärkelser för sin uppfinning, håller just nu på att bygga en pilotanläggning för sin teknologi.

Utöver dessa tekniska lösningar så hängde Torgny Holmgrens inledande kommentar om bättre beslutsfattande om vatten kvar igenom hela seminariet. Framförallt så behövs det plattformar där man kan diskutera lösningar och ökar kunskap. Plattformar som Almedalen, med andra ord.

Läs mer om vad vi gjorde i Almedalen »