Blog.Jul 09, 2014

Hur möter företag och investerare en ökande vattenbrist i världen?

Torsdagen den 3 juli i Almedalen samlade vi en panel för att diskutera denna fråga under vårt seminarium “Vatten som finansiell risk – en fråga fler borde ta på allvar“.

Nyligen rankade World Economic Forum vatten som den näst största risken företag står inför. Att vatten är en viktig fråga som företag och investerare måste ta hänsyn till i sin verksamhet är det allt fler som förstår men vad görs egentligen? Har företag och investerare hittat modeller för att säkerställa hållbar vattenpåverkan?

Helena Helmersson från HM som blivit utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2014 berättade att HM sätter stort värde på samarbeten för att driva på systemförändringar i samhället. Som företag är det viktigt att ha koll på sin värdekedja och samarbeta tätt med leverantörer och andra inom samma bransch. HM vill vara industridrivande inom vattenområdet och fokuserar på återvinning för att skapa ett cirkulärt flöde där material återanvänds och återvinns i stället för att slängas.

Folksam representerades av Emelie Westholm som berättade att de använder sig av ansvarsfulla investeringskriterier för att påverka de företag man investerar i och där ingår vatten och flera andra hållbarhetsaspekter. Emma Ihre från Finansdepartementet berättade att hållbarhet ska integreras i alla statliga bolags styrelser. I de bolagsanalyser man gör på departementet tittar man på aspekter så som korruption, arbetsvillkor och vatten. SPP har arbetat med hållbarhet i över 50 år och enligt Jonas Ahlén är finansbranschen mycket konservativ och behöver bättre förstå hur viktig vattenfrågan är. Jonas var dock noga med att poängtera att vatten även kan vara en affärsmöjlighet för de företag som tar den på allvar och går före sina konkurrenter.

Det finns gott om exempel resurseffektiva bolag som presterar väl på börsen idag. I Sverige är exempelvis Alfa Laval ett miljöteknikföretag som positionerat sig bra och hjälper sina kunder att bli mer vatteneffektiva. Med i panelen var även Viveka Risberg från Swedwatch. Viveka framhöll att vatten inte enbart är en miljöfråga utan en samhällsfråga som påverkar fred och säkerhet och människors liv.

Helena Leander från Miljöpartiet framhävde att som politiker kan man ställa vattenrelaterade krav på de pensionspengar som förvaltas gemensamt och påverka de statliga bolagen. Upphandlingen som sker i kommun och landsting bör vidare ta hänsyn till produkters vattenfotavtryck.

Som avslutning fick panelen svara på frågan ”om vi ses om 5 år igen, vad skulle ni önskat att ni åstadkommit?”. Att bolagen rapporterar på sin vattenanvändning, att individen gör hållbara val, fler samarbeten, slutet kretslopp, skärpt lagstiftning och kunskap om vattenfrågan var önskemål som framhölls av panelen.

Bilder

IMG_2340_small  IMG_2343_small  IMG_2355_small

Seminarierapport