Blog.Mar 16, 2018

Kommuner – en outnyttjad resurs för Östersjön

Östersjön är en av världens mest förorenade hav. De mesta föroreningarna kommer från landbaserade källor och det finns många utmaningar att minska dessa. Satta miljömål kommer inte att kunna uppnås, konstaterades vid ett möte med Östersjöländernas miljöministrar i början av mars i år. Kanske skulle ett större engagemang och insats av de  1 500 kommuner som ingår i avrinningsområdet bidra till att målen uppnås mer effektivt.

SIWI Swedish Water House har tillsammans med stiftelsen Race For The Baltic fört diskussioner med ett urval kommuner från Sverige, Litauen och Polen, liksom med nationella myndigheter, representanter för den regionala miljökonventionen HELCOM samt vetenskapliga institut om möjligheter och utmaningar för kommuner att delta mer aktivt i arbetet.

I slutrapporten från projektet som finansierats av Svenska Institutet konstaterar vi att det finns vinster att göra för både Östersjöns miljö och kommunerna själva med en närmare dialog och kunskap om målen i Östersjöns aktionsplan (HELCOM Baltic Sea Action Plan). Läs mer om projektet och slutsatserna i slutrapporten ”Water pollution data in the Baltic Sea region – a local to regional approach”. Alla projektets delrapporter finns på SWHs hemsida.