Blog.Jul 03, 2014

Människan är klokare än strandskatan – eller?

Är nöjda människor farliga för samhällsekonomin? Söker vi ständiga lyckokickar genom konsumtion eller kan vi bli nöjda i ett resurssmart samhälle? Och vilket ansvar bär våra politiker i att säkerställa en omställning till ett grönare samhälle?

Tillsammans med WWF och SEI bjöd vi in till ett seminarium för att debattera dessa frågor. Det var knökfullt med folk som hade kommit för att lyssna. Med fantastisk känsla berättade de historien om den lilla strandskatan som överger sina egna ägg för ett större, vackrare som är gjort av plast, och därmed bidrar till sin egen arts undergång. Är vi människor strandskator? Och i så fall, hur ska vi hantera detta?

Ekonomen Sandro Scocco som var en av de medverkande på seminariet tyckte att vi inte borde kunna få göra val som leder till vår gemensamma undergång. Det rådde en enighet att det nuvarande ekonomiska systemet inte är hållbart. Dennys Bello, student på Handelshögskolan menade att vi bör titta på andra sätt att mäta välstånd så som Human Development Index och Social Progress Index. BNP måttet som används idag ”är som att enbart mäta hastighet i en bil, inte hur mycket bensin som är kvar”. Felix Ockborn från HM framhöll cirkulär ekonomi som en del av lösningen.

På seminariet presenterades även två undersökningar där vi frågat hur ungdomar och företag ser på Sveriges miljö-och klimatpolitik. Undersökningarna visade bland annat att 11 % av dagens ungdomar överväger att inte skaffa barn på grund av klimatförändringarna och att 62 % av företagen anser att det skulle vara gynnsamt för dem med en modigare miljö-/klimatpolitik. Politikerna som var inbjudna överraskades av resultaten. De visar bland annat att den uppfattning som funnits att företag ser det betungande med miljökrav bör ifrågasättas.

Roeren-ny

Partierna fick därefter lyssna till sex rekommendationer som WWF, SEI och SIWI tagit fram för ett mer hållbart samhälle. Den rekommendation som fick mest stöd var att göra AP-fonderna fossilfria. Bland rekommendationerna fanns två vattenrelaterade: att Sverige tillsätter en internationell kommission kring värdering och prissättning av vatten och att Sverige driver frågan om ett globalt hållbarhetsmål för vatten. Flera partier var positiva till dessa förslag. Glädjande var även att samtliga partier lovade att prioritera hållbarhet i höst när det är dags för val.

Vi ska jobba för att de håller vad de lovar!

Mer information

Bilder

IMG_2178_small  IMG_2247_small  IMG_2300_small
Se bilder från seminariet på Swedish Water House Flickr-konto.