News.May 23, 2019

Nicolai Schaaf diskuterar vattenbrist på di.se

Räcker vattnet? Den frågan diskuterar Nicolai Schaaf, programchef på SIWI, i en tv-intervju med Dagens Industri. Samtalet handlar både om rekordlåga vattennivåer i Sverige och om hur vatten kan förvaltas mer hållbart globalt.

Bättre förvaltning är vägen framåt för att hantera vattenkriser i Sverige och globalt, säger Nicolai Schaaf.

Inte minst är det viktigt med “modiga beslut” om vattenfrågor i krissituationer, påpekar han och tar upp fjolårets torka i Kapstaden som ett exempel där man lyckades undvika att vattnet tog slut genom rätt åtgärder

Från ett svenskt perspektiv lyfter Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, att man har tagit vatten för givet i Sverige så att det inte hamnat tillräckligt högt på den politiska dagordningen. Till det kommer en otydlig ansvarsfördelning:

— Ansvaret i staten för vattenfrågor är otroligt splittrat. Det blir besvärligt nu när det ställs på sin spets, säger Pär Dalhielm.

Nicolai Schaaf understryker också hur vattenfrågan blir allt viktigare även för svenska företag och ger exempel på hur de bör hantera de nya utmaningarna

Titta på hela inslaget på Dagens Industris hemsida »