News.Feb 22, 2019

Ny SIWI-film tar sig an vattenkrisen

Den växande vattenkrisen är mänsklighetens nästa stora utmaning. SIWI har publicerat en film som distribueras genom The Business Debate i samarbete med Reuters för att förklara hur vatten hänger ihop med kritiska frågor som klimatförändringar, extremväder och matsäkerhet.

film
no caption

Det finns lösningar – men vi måste agera nu.

Se filmen här och läs mer på SIWI:s hemsida (på engelska) »