News.Apr 12, 2016

Nya rekommendationer ska minska utsläpp av läkemedel i vatten

Läkemedelsrester har hittats i vattendrag i nästan alla delar av världen. Idag lanserar SIWI tillsammans med samarbetspartner en rad nya rekommendationer för hur man ska minska utsläppen av läkemedel i vatten.

Läkemedel är designade för att ha en biologisk effekt, de är ofta svårnedbrytbara samt vattenlösliga vilket resulterat i att läkemedelsrester förekommer i miljön och har hittats i vattendrag i nästan alla delar av världen. Dessa rester utgör sannolikt en risk för såväl ekosystem som människor då substanserna kan förändra organismers beteende i ekosystemen, bioackumuleras och potentiellt öka spridningen av antibiotikaresistens.

2014 sammankallade SIWI Swedish Water House ett nätverk av aktörer med en bred kompetens inom vatten och läkemedel och skapade klustergruppen Vatten och läkemedel. De forskande läkemedelsföretagen (LIF), Apotek Hjärtat, Stockholms Läns Landsting, Sveriges Landsting och Regioner, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Landstinget i Uppsala län, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Käppalaförbundet och IVL Svenska Miljöinstitutet är medlemmar i klustergruppen. Målsättningen med gruppens arbete var att utveckla konkreta rekommendationer till olika aktörer om hur de kan bidra till minskade utsläpp av läkemedel i vatten. Nu har man tagit fram rekommendationer som i dag lanseras på vatten och läkemedelskonferensen i Uppsala.

– En enskild aktör kan inte själv åstadkomma stor förändring för att minska utsläppen av läkemedel i vatten, för detta behövs alla berörda aktörer. Dessa rekommendationer som SIWIs klustergrupp har tagit fram hoppas jag kommer att vara till stor användning för alla i arbetet med att minska utsläpp av läkemedel i vatten, säger Torgny Holmgren, VD för SIWI.

Klustergruppen har i sitt arbete kommit fram till att det behövs en lösning där alla aktörer inblandande i läkemedelslivscykeln samarbetar. Visionen är att förhindra oacceptabla emissioner längs hela livscykeln. Många av de verktyg som behövs för att minska negativ miljöpåverkan finns redan men det handlar om att trycka på startknappen och institutionalisera samarbetet. Att alla inblandade aktörer inom läkemedelslivscykeln, från produktion, upphandling, konsumtion till avloppsrening, går samman i sitt arbete är inte bara viktigt för hållbar utveckling utan kan även leda till ökad transparens och förstående mellan aktörer för att åstadkomma positiv förändring.

Rapporten Water and pharmaceuticals – a shared responsibility som innehåller klustergruppens rekommendationer, samt policy briefen med samma namn, finns även tillgängliga för nedladdning här.

Till klustergruppen vatten och läkemedel finns också en referensgrupp knuten genom att representanter från Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, Svenskt Vatten och Stockholms Universitet/MistraPharma bistår gruppens arbete.

Presskontakt

Susanne Hedberg, Communications Officer, SIWI
Tel: 0720-506036
susanne.hedberg@siwi.org

Om Swedish Water House

Swedish Water House, en del av Stockholm International Water Institute, är en mötesplats för innovativt tänkande kring vattenrelaterade frågor, kunskapsutbyte och policyutveckling. Varje år organiserar Swedish Water House seminarier inom vatten- och utvecklingsfrågor. Swedish Water House hjälper också svenska organisationer att arrangera seminarier och att delta i internationella möten. www.swedishwaterhouse.se

Om Stockholm International Water Institute

Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policyinstitut som tar fram kunskap och informerar beslutsfattare om vattensmart politik. SIWI arrangerar World Water Week i Stockholm och står som värd för Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Prize och Stockholm Industry Water Award. Läs mer på siwi.org.