News.May 07, 2019

Om heligt och hotat vatten på Sveriges Radio

Människans existens är beroende av tillgång till rent vatten, men vatten anses också som heligt av många. I radioinslaget Heligt och hotat vatten som sändes inom programserien Människor och tro den 18 april 2019 belyser Sveriges Radio hur vatten och religion hänger ihop.

I inslaget får vi följa med i flera reportage om hur vatten används inom olika religiösa samfund, vilken spirituell betydelse det kan ha och hur vi kan använda vatten för att förebygga konflikter. I programmet deltar bl.a. Jens Berggren, talesperson på SIWI.

Lyssna på hela inslaget här:

Vad vi gör: Vatten och tro

Vill du lära dig mer om samspelet mellan vatten och tro eller är du intresserad av att själv delta i dialoger kring vattnets spirituella betydelse? Läs mer om vår klustergrupp om vatten och tro »