News.Nov 08, 2017

Rent vatten – livsviktigt i framtidens goda stad

Detta är ett event som IVA arrangerar.

Vatten är en livsviktig resurs. I framtidens goda städer måste man satsa på hållbar vatteninfrastruktur. Mer än 50 procent av jordens befolkning bor idag i städerna och den siffran ökar. Urbaniseringen skapar utmaningar och det krävs stora visioner för att finna lösningar som skapar en hållbar utveckling.

Vi är bortskämda med att kunna tappa dricksvatten direkt ur kranen för en så låg kostnad att vi inte ens tänker på den. Hur vi använder våra vattenresurser är avgörande när vi skapar framtidens attraktiva städer. Vi måste förmå att skapa en säker vattenförsörjning där alla har tillgång till rent vatten utan att vi tömmer våra vattenmagasin och skapar vattenbrist. Vatteninfrastrukturen måste vara en grund vid planering av framtidens städer.

Under seminariet kommer specialister att dela med sig av sina tankar kring dessa frågor. Missa inte chansen att höra professor Richard Ashley från Sheffield University prata om vatten och klimat. Det blir även tillfälle till diskussion med ytterligare inlägg.

Datum: 16 november
Tid: 16:00-18:00

PROGRAM och mer information finns på IVA:s hemsida

Vatten i staden
Maria Viklander, professor Luleå tekniska universitet

Dricksvatten – Hur hanterades parasitattacken av cryptosporidium 2011?
Stefan Johansson, avd.chef för vatten och avfall, Skellefteå kommun

Från avlopp till resurs
Elisabeth Kvarnström, forskare RISE

Vatten i samhällsbygget – Urban Water Management
Maria Viklander, professor Luleå tekniska universitet

Water futures and climate change adaptation
Richard Ashley, Professor, Sheffield University, UK (presentationen hålls på engelska)