Blog.Jul 18, 2018

Rent vatten och sanitet= mänskliga rättigheter!

Med vind i håret och i takt med guppande vågor anlände SIWI Swedish Water House till Almedalsveckan och Gotland i början av juli. Som förra året arrangerade SWH,  tillsammans med Svenskt Vatten, Vattenforum samt ett antal egna seminarier som i år fokuserade på vatten och sanitet som mänskliga rättigheter, både i internationell samt svensk kontext.

Vattenforum är en plattform för att diskutera vattenfrågor globalt, nationellt och lokalt. Även då Gotland är en av de platser i Sverige som tidigare drabbats av just vattenbrist, så är det tydligt att Vattenforum fyller en viktig funktion i att lyfta vatten under Almedalsveckan som politisk fråga. Då Sverige generellt har haft god tillgång på rent vatten är de få som tänker på att tillgången till rent vatten och sanitet faktiskt är mänskliga rättigheter som gäller såväl här i Sverige som internationellt.

I år utväderas arbetet med det globala hållbarhetsmålet 6 om rent vatten och sanitet av FN och under öppningsseminariet för årets Vattenforum deltog bland annat Marianne Kjéllen från UNDP som berättade om den nyligen utkomna rapporten om statusen för arbetet med målet. Marianne påpekade att det är få länder där det sker någon försämring, men att alla generellt måste förbättra och framförallt intensifiera arbetet för att kunna uppnå målet till 2030. I synnerhet finns det mycket kvar att göra när det gäller återanvändning av vatten och finansiering.

Deltog gjorde även statssekreterare Eva Svedling som höll med om att arbetet måste gå fortare och att det är dags att kavla upp ärmarna; ”om överlevnad är en valfråga, så är vatten en valfråga”. Statssekreteraren lyfte också kopplingen mellan vatten och klimat, och betonade att vatten är centralt för hanteringen av klimatfrågan.

Att se helheten och inkludera alla samhällssektorer i förvaltningen av vårt vatten är ett måste. Torgny Holmgren från SIWI påpekade att jordbruket och industrier är de största vattenanvändarna och att arbetet därmed måste inkludera dessa aktörer. Företagsansvar och anständiga arbetsförhållanden har senaste åren diskuterats flitigt, men få företag har arbetat utifrån att rent vatten och sanitet också är en grundläggande rättighet.

Komplexa frågor om prioriteringar och ansvar får inga enkla svar under ett 60 minuters seminarium en solig vecka på Gotland, men dessa frågor måste diskuteras ännu mer och framförallt ges prioritet. Om vi inte har vatten till att producera vår mat eller våra kläder, till att duscha eller att ens dricka, vad har vi då?