Blog.Jun 29, 2015

Almedalsblogg: Hur jobbar vi tillsammans för livsviktigt vatten till alla 2030?

Jag snubblar tankspridd fram mellan alla Almedalsresenärer som ivrigt trängs för att få komma med bussen vid Cityterminalen mot Nynäshamn. Det är mycket folk och extrabussar har tagits in för att skeppa över alla från Stockholm. Min tankspriddhet beror på att jag i tanken försöker formulera konkreta talespukter till morgondagens seminarium som vi anordnar med Havs och Vattenmyndigheten och WWF.

Fokus för seminariet är Röda floden i Kina och Vietnam. Jag har kommit så långt i mina tankar att jag vet att jag på något sätt förmedla behovet av en effektiv, jämlik och hållbar fördelning av vattnet i Röda floden. Men hur gör man det på ett sätt som gör det greppbart för deltagarna på seminariet? Röda floden är ju ändå ganska långt ifrån Visbys kullerstenar och Almedalsveckans puls.

SIWI har i en studie tittat på vilka strategier som finns hos lokalbefolkningen i Röda flodens deltaområde att förbereda sig för effekterna av klimatförändringen. Just klimatförändringarna är en av de stora utmaningarna som den här regionen brottas med höjda havsnivåer, saltvattenintrång i risodlingar, fler och kraftigare översvämningar och ibland extrem torka. Röda floden är 100 mil lång och har sin källa i högt liggande bergsområden i Sydvästra Kina. Det är ett av Sydostasiens större flodsystem och ligger i en region under snabb framväxt där länken mellan vatten, energi och mat är extra tydlig. Hur olika sektorer använder vattnet har en direkt effekt på andra sektorer. Vattenkraftsutbyggnad uppströms tillsammans med klimatförändringar hotar i dag en av världens största risodlingar vid flodens mynning.

Ca 61 % av jordens befolkning lever i Sydostasien och befolkningstillväxten är hög och år 2050 förväntas befolkningen nå 5 miljarder. Energikonsumtionen förväntas även öka drastiskt. I dag står regionen för 1/3 av den världskonsumtionen av energi och 2035 förväntas den stå för över hälften av världens energikonsumtion. En snabb utveckling av vattenkraft kommer vara nödvändig för att tillgodose energibehovet. Men hur utvecklar man vattenkraften på ett hållbart sätt utan påverkan på viktiga miljöer? Det är några av frågorna som vi kommer att diskutera på morgondagens seminarium. Nya SDG-mål men samma gamla vatten. Hur jobbar vi tillsammans för livsviktigt vatten till alla 2030? på Sidas arena ”Sverige i världen”, kl 12.00 -12.45. Jag ser framemot emot det. Vår kreativa och inspirerande moderator Maud från Havs och Vatten myndigheten har kommit på iden att en flanellograf ska få spela en centralroll och visualisera Röda flodens alla olika utmaningar.

En bussresa och båtresa senare och framme i Visby, men Miljöaktuellt i ena handen och Svenska Spels vattenflaska i andra har strukturen för mitt inlägg tagit form, och jag är redo för att ge mig in på Visbys gator.