News.Sep 23, 2020

Seminarium visar vikten av landskapsrestaurering

Landskapsrestaurering blir allt viktigare för att rädda biologisk mångfald och möta klimathotet. Den 23 september ordnar SIWI Swedish Water House, tillsammans med flera partnerorganisationer, ett seminarium om hur det kan gå till, med en rad spännande exempel från hela världen.

SIWI Swedish Water House arbetar aktivt med frågor om hur skogar, vattendrag och andra landskap kan restaureras, både i Sverige och på andra håll. Den 23 september samlar vi en rad experter för att diskutera utmaningar och lyfta fram förebilder.

Registrera dig här för att delta i seminariet!

Exempel ur programmet:

  • Hur arbetar IKEA med att restaurera regnskog?
  • Vad krävs för att minska försämringen av åkerjord i Afrika?
  • Så gynnas lokalsamhällen när regnskog restaureras i Brasilien.
  • Smart landskapsrestaurering i Västra Götaland minskar risken för översvämningar.
  • Hur kan Sverige bidra till FN:s decennium för ekosystemrestaurering som startar 2021?

Frågor?

Kontakta Malin Gustafsson malin.gustafsson@siwi.org 0703-00 26 66 eller Lotta Samuelson lotta.samuelson@siwi.org 0720-50 60 73

Arrangörer:

SIWI Swedish Water House
Agroforestry Network
Focali
SIANI
Sveriges Lantbruksuniversitet
Världsnaturfonden WWF