News.May 25, 2015

Sweden Textile Water Initiative växer till fler länder i Afrika och Asien

Sweden Textile Water Initiative, ett av Sveriges största samarbeten mellan offentlig och privat sektor, kommer efter ett lyckat pilotprojekt i Indien att expandera till fler länder i Asien och Afrika.

I initiativet ingår 28 svenska textil- och läderföretag, som tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI) arbetar för att katalysera ett globalt skifte mot hållbar produktion i hela leverantörskedjan genom att minska förbrukningen av vatten, el och kemikalier.

Pilotprojektet har genomfört åtgärder som sparar 284 miljoner liter vatten och 402 ton kemikalier per år. Fabrikerna lyckades dessutom spara i genomsnitt tre procent av sin elförbrukning samt tre procent av sina operationella kostnader. En nyckelfaktor till framgången är man satsat stort på utbildning av både leverantörer och underleverantörer.

– Mycket handlar om att öka kunskap och förändra attityder, säger Rami Abdelrahman, projektledare på SIWI.

– På två år har vi i pilotprojektet utbildat fler än 14,000 fabrikschefer och arbetare. Detta har möjliggjort stora förändringar i företagens miljörutiner och banat väg för långsiktiga vinster för såväl miljön som företagen, leverantörerna och lokalbefolkningen.

De goda resultaten har nu inspirerat initiativet att arbeta med fler fabriker i Bangladesh, Etiopien, Indien, Kina, och Turkiet. I en unik modell matchar Sida företagens och fabrikernas investeringar i bättre vattenhantering. SIWI fortsätter att bistå med utbildning av leverantörer och initiativet arbetar även långsiktigt med myndigheter i produktionsländerna för att öka den institutionella förmågan att förvalta vatten på ett hållbart sätt.

– Textilindustrin har tyvärr ofta en negativ miljöpåverkan och därför går vi i bräschen för att minska användningen av vatten och kemikalier i Asien och Afrika. Vi ska gemensamt bidra till en mer hållbar utveckling och förbättrad närmiljö, säger Charlotte Petri Gornitzka, Sidas generaldirektör.

Att så många företag gått samman för öka hållbarhet i produktionen, trots att de konkurrerar i butikerna, är också en stark framgångsfaktor. Nätverket ser gärna att fler företag ansluter sig till att arbeta med vatten- och kemikaliefrågan.

– Ju fler företag som engagerar sig desto större påverkan. Helst skulle vi se att alla svenska textil- och läderföretag kunde vara med och implementera riktlinjerna och hjälpa oss utveckla dem vidare, säger Elin Larsson, Sustainability Manager, Filippa K.

Följ utvecklingen på nätverkets nya hemsida www.stwi.se. Lanseringen av nästa fas för Sweden Textile Water Initiative sker vid en pressfrukost på SIWI den 20 maj. Om du är förhindrad att delta så kan du i efterhand se lanseringen på www.stwi.se.

STWI Projects Logos updated 2