News.Mar 04, 2019

Swedish Water House del i socialministerns hälsodelegation till Indien

Swedish Water House deltog i Sveriges delegation när socialminister Lena Hallengren besökte Indien i slutet på februari för att stärka de båda ländernas samarbete i hälsofrågor.

no caption

Under besöket bidrog SWH:s chef Katarina Veem med perspektiv på miljö- och hälsorisker kopplade till utsläpp från läkemedelsindustrin. Läkemedelsrester i avloppsvatten utgör en stor risk för ekosystem och mänsklig hälsa och kan bidra till antibiotikaresistens.

Läs mer om ministerbesöket på Regeringskansliets hemsida eller på SIWI:s hemsida (på engelska).