News.Sep 22, 2020

Trossamfund enas i nytt uttalande om vatten och klimat

Vattnet spelar en central roll i många livsåskådningar och allt fler trossamfund engagerar sig i klimatfrågan. För att öka tempot i det arbetet har ett antal organisationer enats om ett gemensamt ställningstagande som nu ska spridas över världen. Det presenteras den 24 september vid ett webbsänt seminarium ordnat av SIWI Swedish Water House.

Påven Franciscus talar om ”ekologisk omvändelse” och andra religioner använder liknande begrepp. Oavsett religiös hemvist finns det bland många troende en allt starkare känsla av att naturen och vårt gemensamma vatten är i fara och att människor måste agera.

Sedan två år tillbaka samarbetar en rad samfund, organisationer och enskilda personer inom klustergruppen Vatten och tro. Nätverket startades 2018 av Swedish Water House, en del av Stockholm International Water Institute, tillsammans med Svenska kyrkan och har vuxit kraftigt.

– De många hoten mot vår värld väcker viktiga existentiella frågor. Vi vill skapa en plattform för dialog om det, med utrymme för att också tala om konkreta förändringar som behöver ske. Om vi ska klara klimatkrisen och andra globala utmaningar kan vi inte fortsätta som nu, vi måste sätta ett helt annat värde på vatten och vår miljö, säger Kristina Johansson från SIWI Swedish Water House.

Det är också innebörden i ett gemensamt ställningstagande från klustergruppens medlemmar. Uttalandet kommer att presenteras den 24 september vid ett seminarium. Syftet är att nå så många samfund, organisationer och enskilda som möjligt.

Anmäl dig till det webbsända seminariet här och delta i det viktiga samtalet!

Frågor?

Kontakta Kristina Johansson kristina.johansson@siwi.org 0720-50 60 45