News.May 27, 2015

Utan vatten ingen hållbar utveckling!

Hur hänger vatten, klimat och utveckling ihop? Varför är vatten så centralt för att skapa hållbara samhällen och bekämpa fattigdom?

Detta var centrala frågor som diskuterades när Swedish Water House sin vana trogen samlade politiker, näringsliv, forskare, ideella organisationer och journalister för att fira Världsvattendagen med ett seminarium.

Vatten är grunden för allt liv. Vi är beroende av rent dricksvatten, vatten till matlagning, vatten till att sköta vår hygien och för hembaserad produktion. I många länder är tillgång till vatten ingen självklarhet. Många människor måste hämta vatten från en vattenkiosk, tankbil eller brunn, vilket både är tungt, dyrt och tidskrävande. Oftast är det kvinnor och barn som ansvarar för att hämta hem vatten, vilket begränsar deras möjlighet att exempelvis gå i skolan.

Bristande tillgång till god sanitet är också ett stort problem. En ren och säker toalett är grunden till ett drägligt liv men trots det saknar 2,5 miljarder människor fortfarande en toalett och 1 miljard av dessa tvingas uträtta sina behov i det fria. Vattenproblem är också nära kopplat till klimatförändringar. Man beräknar att så mycket som 90 % av alla världens naturkatastrofer är vattenrelaterade.

Globalt ökar vår vattenanvändning. Medelklassen växer vilket skapar ett ökat tryck på vattenresurserna. Vattnet ska räcka till hushållsbruk, till att producera mat, samt till tillverkningsindustrin. En stor del av vattnet används inom jordbruket och här behöver vi både förbättra distributionen för att minska svinnet i produktionen men även ändra våra matvanor, köttkonsumtion kräver mycket vatten och vi slänger även en stor del av den mat som inhandlas helt i onödan.

Biståndsminister Isabella Lövin betonade under seminariet att vi i år har världens chans att styra den framtida utvecklingen på en mer hållbar väg. Inom loppet av några månader hålls nu tre stora internationella konferenser som kommer att prägla vår framtid. I Paris ska ett nytt klimatavtal undertecknas, i New York ska nya globala utvecklingsmål tas fram och i Addis Abeba ska världen diskutera hur finansiella flöden ska kunna styras så att de används till allmänhetens bästa.

Alla talare på seminariet var rörande överens om att vatten måste ha en central plats inom den nya hållbarhetsagendan – och att vattenutmaningen, klimatutmaningen och utvecklingsagendan måste hanteras gemensamt.

Sverige har en viktig roll som biståndsnation och förebild i hållbarhets- och klimatfrågor. Regeringen ökar ambitionen på klimatområdet och kommer bland annat att klimatsäkra allt bistånd. Rent vatten och sanitet är en hörnsten för att bekämpa fattigdom. Fram till 2017 lägger Sverige 1,6 miljarder av biståndet på vattenfrågor. De länder som får mest av vatteninsatserna är de som har längst kvar till att nå milleniemålen, ofta sköra stater som drabbats av krig och konflikt.

Men trots att Sverige kan bidra med mycket så kan vi inte göra allt. Alla världens länder behöver gå samman för att säkra en framtida utveckling. Vad vi sätter för mål inom FNs internationella utvecklingsagenda spelar stor roll – nu ligger 17 mål och 169 delmål på bordet. Mycket återstår att göra – 45 länder har fortfarande inte uppfyllt milleniemålet om drickbart vatten. Om vi inte växlar upp arbetet kommer en tredjedel av världens befolkning leva med vattenstress inom 10 år.

2015 är alltså ett år som innebär världens chans – låt oss nu se till att världen tar den.

Vill du veta mer om vad som diskuterades på seminariet? Under evenemang hittar du foton, filmer och presentationer från dagen.