Blog.Apr 03, 2017

Världsvattendagen 2017

Reduce, remove, reuse and recover var de fyra R som Marianne Kjellén från UNDP förmedlade under sin presentation på Världsvattendagen i spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Temat för årets världsvattendag var avloppsvatten som resurs och ovan nämnda fyra R refererades till många gånger under dagen.

Övergången från avfallshantering till resurshantering i svenska reningsverk lyftes också av Anders Finnson från Svenskt Vatten. Energiåtervinning i avloppsverk gör att de blir energineutrala och i vissa fall till och med producerar ett överskott av energi. Även han refererade till avfallstrappan, slammet som är en biprodukt från reningsprocessen bör i första hand användas som det är, exempelvis som gödsel. Om materialet inte håller rätt kvalitet bör viktiga näringsämnen som fosfor utvinnas.

Fosfor är en begränsad råvara och brytning av den medför många miljöproblem. EU importerar 90% av sin fosforanvändning från områden som ockuperade Västsahara, Ryssland och Syrien. Anders Finnson efterlyste också att regeringen beslutar om fosforförordningen, ett regelverk som föreslogs av Naturvårdsverket 2013 med mål för återföring av fosfor och kväve.

Per Larshans från Ragn-Sells talade om cirkulär ekonomi och lyfte vikten av resursfrågan som fokus i alla beslut; minskar det här uttaget av naturresurser, säkerställer det att vi tar bort gifter ur miljön och undviker vi att lämna skulder till kommande generationer? Just nu deponeras 75% av avloppsslammet. Sverige måste bli mer resurseffektivt!

Behovet av politiska beslut och regleringar på ämnet avfallshantering och återvinning höjdes också i fler presentationer samt på paneldiskussionen som avslutade dagen.

–  Politiken måste våga mer, vi måste sätta ner foten för återvinning av fosfor sade Kristina Yngwe från Centerpartiet.

På världsvattendagen tillkännagavs traditionsenligt vinnaren av Stockholm Water Prize. År 2017 är vinnaren Professor Stephen McCaffrey från University of the Pacific, McGeorge school of Law, USA. Han får priset för sitt enastående bidrag till utvecklingen, och den progressiva implementeringen av internationell vattenrätt.

Se även vad som hände runt om i världen på World Water Day på UN-Water:s hemsida!