Blog.Jun 19, 2018

Vatten för hållbar utveckling i Dushanbe, Tadjikistan

Under denna vecka deltar representanter för SIWI i den internationella konferensen om vatten för hållbar utveckling i Dushanbe, Tajikistan, 21-22 juni. Konferensen äger rum inom ramen av reslution 71/222 om ett internationellt decennium av åtgärder för vatten för hållbar utveckling som godkändes av FNs generalförsamling i december 2016.

Konferensen organiseras gemensamt av Republiken Tadjikistans regering och FN. Syftet är att öka medvetenheten om de viktiga insatserna kring vatten- och sanitetsfrågor och att mobilisera medlemsstater, FN-representationer och andra intressenter på området. Konferensen avser också identifiera praktiska rekommendationer för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling och andra mål relaterade till vattenresurser.

Konferensen äger rum bara några veckor innan High Level Political Forum i New York, där arbetet med det globala målet nr 6 om vatten och sanitet kommer att utvärderas.

Läs mer om SIWIs arbete och roll under konferensen här (på engelska)