Blog.May 09, 2018

Vatten, mat och nutrition – vägar för ökad jämställdhet

I april fick SIWI Swedish Water House besök av Tejaswi Dantuluri, dokumentärfilmare från Indien, som arbetar med hållbar livsmedelsproduktion, mänskliga rättigheter och media. Hon visade filmen ”The Millet Sisters of Medak” som visar hur ett nätverk av kvinnliga jordbrukare har börjat odla hirs (millets på engelska) som ett svar på klimatförändringar och ojämlika maktstrukturer. 

Jordbruket är den näring som uppskattas stå för ca 70% av all vattenanvändning i världen, varför vattenfrågan blir central när man talar om matförsörjning i ett av världens folkrikaste länder. Att kunna odla grödor som kräver lite vatten, men samtidigt har ett högt näringsinnehåll blir centralt, speciellt för småskaliga jordbrukare på landsbygden.  

Kvinnorna i filmen vittnade om behovet av långsiktiga lösningar som bygger på traditionell kunskap och biodiversitet, varför många av dem börjat odla hirs som under långa perioder har odlats i Indien, men som fått stå tillbaka för exportgrödor som ris och bomull som ger högre ekonomisk avkastning. Genom att odla grödor som främst ger mat till hushållet, och inte för export, får kvinnorna en ökad kontroll över inkomsterna och därmed större inflytande.  

Tejaswi illustrerade hur tillgången till vatten, mat och nutrition kan fungera som en nyckel till ett mer jämställt samhälle, och framförallt möjligheterna att beröra genom filmskapande.   

Se filmen ”The Millet Sister of Medak”.