Blog.Jun 30, 2014

Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem

Vilken start på Almedalsveckan! Fler än 70 deltagare lyssnade och bidrog till vår diskussion om vatten och läkemedel på Visby Strand. Presentationer från både Läkemedelsindustrin, forskare och apoteksbolag visade hur brett problemet är och hur mycket redan har gjorts. Dock har dessa insatser inte lyckats åtgärda ett grundproblem som lett till den heta debatten: läkemedelshalter i indiskt dricksvatten är fortfarande för höga, och det är nämligen i Indien som en stor del av våra läkemedel tillverkas. Istället för att åtgärda problemen kommer de att flyttas – från inlandet till kusten, där avloppsvattnet späds ut i havet. Som Cecilia dePedro, en av presentatörerna sa: dissolution is not the solution. Utsläpp från tillverkningen måste minskas och reningstekniken för avloppsvatten måste byggas upp!

Vatten_och_laekemedel

Samtidigt återstår utmaningar i Sverige. Återlämning av läkemedel till apoteken för att förebygga oanvända rester i avloppet är ett centralt steg och informationen till konsumenter måste bli bättre. Men även reningstekniken måste förbättras eftersom många läkemedel utsöndras av kroppen i oförändrad form och våra reningsverk inte är byggda för att ta bort dessa ämnen. Berndt Björlenius från KTH berättade om pilotanläggningar för att testa ny teknik (kombination av ozonering och aktiverad kol) som faktiskt kan ta bort det mesta av substanserna till rimlig kostnad. En utbyggnad av reningsverken skulle kosta mellan 1,8 och 6 miljarder kronor, jämfört med de 15 miljarder per år som VA-verksamheten kostar idag.

Regeringen har tagit initiativ genom en proposition för en ny kemikaliepolitik och ett etappmål som siktar på förbättrat miljöhänsyn för läkemedel inom europeisk och internationell lagstiftning. Men vi har inte kommit tillräckligt långt – under tio år har lagstiftningen inte blivit av och vi har lyckats flytta problemet från inland till hav, utan åtgärd.

Seminarierapport