Blog.Sep 20, 2018

Vatten och trossamfund – partnerskap för en bättre värld

Tillgången till rent vatten är grundläggande för all mänsklig utveckling och välmående, och är därmed grundläggande för arbetet med de globala målen och Agenda 2030. För att uppnå dessa mål krävs samarbete från alla sektorer i samhället och nya partnerskap.

Religion utgör en central roll i många människors liv, både för dagliga rutiner samt för värderingar i stort. Många trossamfund arbetar även med att stötta människor i humanitära kriser och finns på plats för att hjälpa de mest utsatta. Trosamfund kan därmed spela en nyckelroll i arbetet med att säkra tillgång till rent vatten och sanitet för alla.

Under Världsvattenveckan arrangerades både ett seminarium och möte med internationellt deltagande från bland annat biskop Arnold Temple från Sierra Leon samt mufti Mohammad Zoubi från Amman, Jordanien, som berättade om vattnets betydelse inom respektive religion och deras arbete med vattenfrågor. Även svenska aktörer samlades för dialog om hur vi i Sverige kan arbeta tillsammans för att höja kunskapen och medvetenheten om vattenfrågan.

Många trossamfund har ett långsiktigt engagemang och tidsperspektiv, speciellt jämfört med dagens ofta kortsiktiga beslutsfattande och strategier. Det finns också en moralisk och etisk aspekt om hänsyn till natur, resurser och kommande generationer, som ofta saknas i allmänna diskussioner. Genom att inkludera fler aktörer kan vi tillsammans intensifiera arbetet med att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten, både idag, imorgon och kommande år.

 

Photo: Albin Hillert/WCC