Blog.Mar 24, 2017

Vattnets finansiella relevans

Vattnets finansiella relevans var temat för ett seminarium som SIWI höll förra veckan tillsammans med SWESIF och CDP. Seminariet är uppstarten av ett forum där medlemmarna formar innehållet.

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. CDP är en icke-vinstdrivande, informationsinsamlande organisation som arbetar för att investerare, företag, städer, kommuner och regioner bättre ska kunna förvalta sin miljöpåverkan.

“Thirsty businesses: Why water is vital to climate action” är en CDP-rapport med data insamlat från 607 företag (av 1252 tillfrågade) i högrisksektorer. CDP har vidare delat in finansiella vattenrisker i tre kategorier; fysiska, regulatoriska och risker gällande anseende. De har också identifierat finansiella konsekvenser som exempelvis ökade kostnader, lägre vinster, ökande operativa kostnader och minskat aktievärde.

Diskussionen cirkulerade kring hur medlemmarna kunde arbeta mot Agenda 2030 genom att inkludera vattenrisker i dialog med företag genom leverantörskedjan. Innovativa idéer och förslag kom från både privat och offentlig sektor och diskussionen framstod som lösningsorienterad och aktiv. Några av punkterna som diskuterades var:

  • Svårigheten med att förvärva information om hur företag arbetar med vattenrisker.
  • Behovet av ett index eller en databas där investerare kan jämföra företag mot en baseline.
  • Variationen i vattenrisker mellan olika geografiska platser vilket gör det mycket svårare att arbeta med än koldioxidutsläpp.
  • Vilken typ av investeringar som är relevanta och långsiktiga och hur investerare ska välja vilka företag att föra dialog med.
  • Med vattenbrist som ett växande problem i delar av Sverige betalar den privata sektorn tillräckligt för tjänster som tillhandahålls av staten som vatten och vägar?

Mötet var det första i en serie av workshops och seminarium som skall formas av medlemmarnas intresse och behov runt ämnet vatten som finansiell risk.