Report.2016

Partner publikation: Hållbara läkemedel – Upphandling som styrmedel

En studie om möjligheter och utmaningar med hållbar upphandling av läkemedel.

Karin Lonaeus
Hållbarhetsstrateg
Nationella kansliet för hållbar upphandling

Denna rapport är resultatet av det arbete som har bedrivits inom ramen för Stockholm International Water Institute (SIWI) och klustergruppen Vatten och Läkemedel. Delprojektets syfte har varit att kartlägga nuvarande metoder för kravställande och uppföljning av hållbarhetskrav vid upphandling av läkemedel för att identifiera områden för utveckling. De rekommendationer som lyfts fram i denna rapport överlämnas till Upphandlingsmyndigheten inför deras process att under 2016 utveckla nya miljö- och sociala kriterier vid upphandling av läkemedel.

Rapporten ska också syfta till att informera relevanta aktörer om upphandlingens möjligheter och utmaningar med att främja hållbar utveckling, och riktar sig därför även till en bredare publik. Rapporten baseras på en förstudie1 som genomfördes under våren 2015 och en konsultationsrunda mellan de medverkande organisationerna i klustergruppen Vatten och Läkemedel. Ett stort tack riktas till alla som har medverkat i arbetet med att ta fram denna rapport. Rapporten är sammanställd av delprojektet Upphandling som styrmedel men innehållet, diskussionsområden, reflektioner och konklusioner har gruppen som helhet medverkat till och ställer sig bakom.

October 2016
Swedish