28 Mar 2017, 9:00 - 10:30 UTC

Hållbara läkemedel – Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher?

Välkommen till SIWI Swedish Water House och ett seminarium om hållbarhetsarbete i leverantörskedjan, där vi vill lära oss av erfarenheter i elektronik- och textilbranschen och höra om aktuella initiativ inom läkemedelsindustrin.

Hållbarhet i leverantörskedjan är en utmaning för alla som säljer produkter. Men till skillnad till många andra branscher saknar läkemedelsindustrin etablerade hållbarhetsverktyg.

Branschens karakteristiska problem i produktionen är utsläpp av farmaceutiskt aktiva substanser. Den hårda regleringen och låga transparensen försvårar dock både utvecklingen av nya verktyg och tillgång till pålitlig och relevant miljöinformation för upphandlare, apotek och inte minst patienter.

Vad kan vi lära oss av verktyg och certifikat från andra branscher? Vilken påverkan har hållbarhetsrevisioner på leverantörer? Hur långt kan vi komma utan tredjepartscertifiering i samarbete mellan varumärken och deras leverantörer?

Varmt välkomna!

Venue name: SIWI
Venue Linnégatan 87A, Stockholm
Venue URL

Programme

Välkommen och inledning
Nicolai Schaaf, SIWI Swedish Water House

Hur kan hållbarhets-audits göra skillnaden? Erfarenheter från textilindustrin
Henrik Lindholm, Hållbarhetsansvarig, Sandqvist

Sweden Textile Water Initiative – supply chain management med fokus på vatten, energi och kemikalier
Christina Muljadi, Sustainability Coordinator, Filippa K

Paradigmskifte för kemikaliekrav i TCO Certified
Sören Enholm, VD, TCO Development

Välj med Hjärtat – Apotek Hjärtats modell för miljömärkning på företagsnivå
Hanna Flygar, Projektledare & Apotekare, Apotek Hjärtat

Verktyg och möjligheter för hållbarhet inom läkemedelsindustrin
Helena Wadsten, Head of Safety, Health and Environment, AstraZeneca

Diskussion: Hållbarhets-audits eller andra verktyg – hur kan vi minska miljöeffekten av läkemedelsproduktionen?

28 Mar 2017, 9:00 - 10:30 UTC
Swedish