17 Feb 2015, 13:00 - 14:00 UTC

People. Planet. Profit.

Inom området hållbarhet och ansvar finns ett antal verktyg som är relevanta för risker relaterade till vatten och andra externaliteter. För företag kan det vara svårt att mäta dessa på ett standardiserat sätt – för att kunna värdera ett företags negativa såväl som positiva effekter på omgivningen utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Men måste vi välja mellan ekonomisk tillväxt och klimatåtgärder eller kan dessa kombineras? I så fall – hur? Vid seminariet kommer vi belysa modeller och verktyg som kan hjälpa investerare och företag att kvantifiera och utvärdera såväl negativa som positiva externa effekter.

Bakgrund

Företag från de flesta sektorer börjar idag bli medvetna om den roll som klimat- och vattenrelaterade risker har i deras värdekedjor. World Economic Forums årliga Global Risk Report bekräftar företagens oro då vattenkriser och klimatförändringen konsekvent har rankat högt de senaste åren – 2015 rankas dessutom vattenbrist som den allra största globala risken i form av påverkan.

Venue: So Stockholm
Venue address: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården

Programme

13.00-13.05 Välkomstord
Peter Kogg, Swedish Water House

13.05-13.25 The New Climate Economy
Karl Hallding, Stockholm Environment Institute

13.25-13.45 CDP Global Water Report 2014
Emma Henningsson, CDP Europe

13.45-14.05
A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation
Helena Mueller, KPMG

14.05-14.30 Q & A 

Twitter

17 Feb 2015, 13:00 - 14:00 UTC
English