04 Apr 2014, 9:30 - 15:30 UTC

Seminarium om vatten och skogen – erfarenheter och kunskap hos svenska skogsaktörer

Uppstartsseminarium för klustergruppen om Vatten och Skog

Fredagen den 4:e april höll Swedish Water House ett uppstartseminarium för dialogen med svenska skogliga aktörer om Vatten och Skog. Seminariet belyste skogens roll för vattnets kretslopp och syftet var att diskutera Sveriges möjligheter att med kunskap och erfarenheter bidra till att säkra skogens funktion i vattnets globala kretslopp i växande ekonomier.

Intresset och engagemanget var stort hos de trettiotalet speciellt inbjudna deltagarna från näringsliv, forskning, myndigheter och NGOs. Förståelse och intresset för vikten av att säkra skogens roll för vattnets globala kretslopp var påtagligt, och flertalet deltagare vill fortsätta dialogen om hur Sverige kan bidra till detta. Fler möten och seminarier är därför att vänta.

Seminarierapport och samtliga presentationer finns under “Filer”.

Programme

09:30 Kaffe och smörgås

10:00 Välkomna
– Katarina Veem, Director, Swedish Water House

10:05 Managing demands for a water wise world
Mats Eriksson, Director, Climate Change and Water, SIWI

10:25 Blått och grönt vatten – Skogens roll i vattnets kretslopp
Malin Falkenmark, Senior Scientific Advisor, SIWI

10:45 Vatten och skogsbruk i utvecklingsländer
Anders Malmer, Director, SLU Global

11:15 Milstolpar i svenskt skogsbruk och skogspolicy
Fredrik Ingemarson, Tankesmedjan för Internationella Skogsfrågor, SIFI

11:45 Lunch

12:45 Water Profile för svenskt skogsbruk och skogsindustri
Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna

13:00 En verktygslåda för god vattenhänsyn i skogen
Sofi Alexanderson, Naturvårdshandläggare, WWF

13:15 Vatten – en nyckelfråga för Södra
Christer Segerstéen, Ordförande, Södra Skogsägarna

13:30 Varför vatten i skogsbruksplaneringen?
Olof Johansson, Miljöchef, Sveaskog

13:45 Var möter skog vatten i svensk skogsindustri idag?
Emma Berglund, Masterstudent, SLU/SWH

14:00 Water and forestry in developing countries
Berty van Hensbergen, Chairman, SSC Forestry Group Ltd

14:30 Bikupediskussion
Sveriges möjligheter att med kunskap och erfarenheter bidra till att säkra skogens
funktion i vattnets globala kretslopp i växande ekonomier.

15:10 Sammanfattning av bikupediskussionen samt avrundning av seminariet
Lotta Samuelson, Project Manager, Swedish Water House

Se fler bilder

04 Apr 2014, 9:30 - 15:30 UTC
Swedish