12 Nov 2014, 9:00 - 11:00 UTC

Urbanisering – risker och hållbara möjligheter

Urbaniseringen är en stark global trend, redan idag bor mer än 50 procent av jordens befolkning i städer och 2030 beräknas dessutom fyra miljarder människor, 80 procent av världens stadsinvånare, att leva i städer i låginkomstländer. Omkring hälften av dem kommer troligen bo i slumområden där levnadsvillkoren ofta innebär inskränkningar av grundläggande rättigheter med otillräcklig infrastruktur, avsaknad av social service och en bristande tillgång till rent vatten, sanitet och energi.

Urbaniseringen innebär enormt stora utmaningar men det finns mycket att vinna om den görs rätt – och väldigt mycket görs, vilket vi vill belysa med det här seminariet.

Europas urbana framtid ska testas i Barcelona, Köln och Stockholm, som nyligen blivit utsedda att leda “GrowSmarter”, ett EU-projekt som handlar om hur städer med hjälp av innovativa tekniska lösningar kan skapa fler jobb och växa – samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna. Det handlar om att pröva smarta tekniska lösningar som kan användas i både nya och äldre bostäder såväl som stadsdelar och ett mål med projektet är att energiförbrukningen och utsläppen från transporter ska minska med 60 procent.

Städer spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna – de förbrukar nästan två tredjedelar av världens energi och står för mer än 70 procent av de globala växthusgasutsläppen. Det är därför viktigt att hitta hållbara lösningar och främja ett mer hållbart utnyttjande av naturens resurser, t.ex. med hjälp av ny teknik, återvinning och en säker kemikaliehantering. Samhället måste också planera för ett ökat antal extrema väderhändelser på grund av klimatförändringarna och kommunerna har ett ansvar i det sammanhanget, exempelvis genom att se över hur och var nya bostäder placeras så att de inte byggs på olämpliga platser. Risken för ökade kostnader är hög i samband med kraftigare nederbörd och efterföljande översvämningar, skyfallen 2011 i centrala Köpenhamn innebar cirka SEK 7 miljarder i försäkrade skadekostnader.

Venue: So Stockholm
Venue adress: Jussi Björlings Allé 5, Kungsträdgården

Programme

08.30-09.00 – Registrering och frukost

09.00-09.05 – Välkomstord av Swedish Water House

09.05-09.30 – Städernas vatten – världens chans och utmaning
Jens Berggren, SIWI

09.30-09.50 – Att skapa hållbar tillväxt i Europa – projektet GrowSmarter
Gustaf Landahl, Stockholm stad

09.50-10.10 – Livet i en hållbar framtid – i en svensk storstad 2053
Sara Ilstedt, KTH

10.10-10.30 – Byggbranschens viktiga roll i klimatomställningen i urban miljö
Christina Lindbäck, NCC

10.30-11.00 – Diskussion

12 Nov 2014, 9:00 - 11:00 UTC
Swedish