01 Mar 2018, 0:00 - 13:00 UTC

Vad händer när vattnet tar slut?

I Kapstaden, Sydafrika, har flera års torka lett till rekordlåga vattennivåer med hotande vattenbrist som konsekvens. Trots restriktioner för vattenanvändning räknas dagarna ner tills vattnet i kranen beräknas ta slut.

Under 2016 hade flera platser i Sverige rekordlåga grundvattenivåer, vilket visade på att dricksvattenförsörjningen inte längre kan tas för given här heller. Idag har de flesta vattennivåerna återhämtat sig, men vad skulle hända om vattnet tar slut? Vilka är de största riskerna för en säker tillgång på dricksvatten i Sverige och hur ser det förebyggande arbetet ut? Är vi så förberedda som vi tror?

Venue: SIWI ‘Ocean’
Venue Address: Linnégatan 87A, Stockholm

Programme

12:00 Hej och Välkommen
Lotta Samuelson, Program Manager, Swedish Water House

12:05 Vilka är de största vattenriskerna i Sverige och hur bemöter vi dem?
Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

12:15 Statusrapport angående vattensituationen i Kapstaden
Fredrik Agerhem, Senior rådgivare, Weber Shandwick

12:25 Fördelning av vatten i torkans spår – möjligheter för att motverka vattenbrist
Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

12:35 Diskussion och frågor

13:00 Seminariet avslutas

01 Mar 2018, 0:00 - 13:00 UTC
Swedish