22 Mar 2023, 9:00 - 13:00 CET

Världsvattendagen 2023: Innovation och samverkan för vårt gemensamma vatten

Vilka vattenutmaningar står samhället inför? Kan samverkan inom och mellan sektorer och branscher driva på innovativa lösningar som svar mot dessa utmaningar? Och vad är nyckelfaktorerna för framgångsrika partnerskap?

Bird's eyeview of a road in the middle of a forest, and body of water on the left side.
no caption

Samhällen och omgivande landskap är mer och mer utsatta och påverkade av klimatförändringarnas effekter och förändrad mark- och vattenanvändning. Konsekvenserna av detta märks ofta i form av för mycket, för lite eller för smutsigt vatten, till exempel genom översvämningar, torka och förorenat vatten.  

Alla samhällets sektorer behöver transformeras och hitta nya innovativa sätt för en hållbar förvaltning av vattenresurser. För att lyckas med detta är samverkan och nätverk inom och mellan sektorer avgörande.  

På Världsvattendagen 22 Mars anordnar SIWI Swedish Water House, RISE Research Institutes of Sweden och Ramboll ett halvdagsseminarium på temat innovation och samverkan för vårt gemensamma vatten. Där kommer vi att presentera och diskutera framgångsrika exempel på hur samverkan inom och mellan sektorer kan utveckla innovativa lösningar för hållbar vattenförvaltning. 

Evenemanget hålls på Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2 i Stockholm och kommer även att livestreamas. Se nedan för detaljerat program. 

Anmälan för deltagande på Medelhavsmuseet har officiellt stängt, men vi har ett fåtal platser kvar. Mejla malin.wennerholm@siwi.org, om du önskar en plats (ange matallergier). Bekräftelsemejl krävs för att få en plats på seminariet.

Anmälan online via Zoom krävs för att få en länk till det livestreamade evenemanget. Anmälan via Zoom är öppen ända fram tills eventet startar.

Observera (för deltagande på plats): Medverkan är gratis, men utebliven närvaro utan avbokning till malin.wennerholm@siwi.org senast 48 timmar innan evenemangets starttid debiteras med en administrationskostnad på 500 kronor. Bekräftelse på avbokningen krävs för att undvika avgift. Detta gäller ej deltagande online. 

Vid frågor kontakta malin.wennerholm@siwi.org 

 

22 Mar 2023, 9:00 - 13:00 CET
Online, Stockholm (Sweden)
Swedish

8:30 Registrering och kaffe för deltagare på Medelhavsmuseet

9:00 Inledning 

 • Moderator Lotta Samuelson, SIWI

Öppningsanförande

 • Isabella Lövin

För mycket vatten

 • Lars Thell Marklund, RISE – Fastighetsägare och kommun i samverkan för hantering av skyfall i urban miljö
 • Thomas Kruse, Ramboll – Erfarenheter från skyfallshantering i Köpenhamn: Hur har dessa lärdomar applicerats i Göteborg stad? (Presentation på engelska)

Kort diskussionsmoment 

För lite vatten

 • Anna Tengberg, SIWI – Vattensmarta lösningar för jordbrukslandskap i afrikanska torrområden
 • Peter Daun, Region Gotland – Från spara vatten till en bestående beteendeförändring och hållbarhetsfråga på sikt

United Nations World Water Development report 2023

 • Marianne Kjellén (medförfattare till rapporten 2023) – Presentation av årets rapport: Partnership and Cooperation

Paus & tilltugg

För smutsigt vatten

 • Annabelle M. Rayson, vinnare av Stockholm Junior Water Prize 2022Videovisning: “Treatment and prevention of harmful algae blooms”
 • Magnus Arnell, RISE – Aktörsdriven FoU i samverkan: VA-kluster Mälardalen en framgångssaga
 • Mattias von Brömssen, Ramboll – Samarbete för utveckling av innovationsdrivna projekt: Digitalisering inom WASH-sektorn i Bangladesh som underlag för lokalt beslutsfattande

Interaktivt diskussionsmoment (för deltagare på plats)

Avslutningsanförande

 • Viktoria Granström, IKEA Industry

13:00 Slut

I samarbete med

Ramboll_Logo_Websites
no caption
Ramboll
RISE
no caption
RISE Research Institutes of Sweden
SWH
no caption
Swedish Water House