Webinar.04 May 2023, 10:00 - 12:00 CET

Vårt livsviktiga dricksvatten – kvalitet och mineralinnehåll i grundvatten

Presentationen
Videoinsplening

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent dricksvatten av god kvalitet är en förutsättning för god hälsa. Oftast kommer vårt dricksvatten från grundvattentäkter runt omkring oss, och beroende på vilken berggrund som vattnet kommer ifrån finns det olika halter av mineralämnen som påverkar vattnets kvalitet.

Spring Background Stream Water Forest

Det finns drygt 20 livsviktiga mineraler som ger skydd mot olika typer av sjukdomar och som bör finnas i det vatten vi dricker. Till exempel kan hårt vatten, som har förhöjda halter av kalcium och magnesium samt bikarbonat, skydda mot en rad sjukdomar, speciellt rörande hjärta och kärl.

Klustergruppen om Grundvatten vid Swedish Water House bjuder in till öppet webinarium för att diskutera vad mineraler från dricksvatten har för nytta för människa, vilka utmaningar som finns och hur vi behöver tänka om våra mineralbalanser i dricksvatten för att säkerställa en god folkhälsa.

Vid frågor kontakta alice.jaraiseh@siwi.org eller irosborg@kth.se
 

GroundwaterSwedish Water House
04 May 2023, 10:00 - 12:00 CET
Online
Swedish

Program 

Webinariet startar 10:00.   

Välkommen 

Klustergruppen om grundvatten på Swedish Water House välkomnar till webinariet Alice Jaraiseh, SIWI 

Presentationer 

  • Introduktion Ingegerd Rosborg, KTH 
  • International regulation of minerals in drinking water from the health point of view – Frantisek Kozisek, SZE (presentation på engelska) 
  • Mineraler från dricksvatten och hälsa – Ingegerd Rosborg, KTH  
  • Dricksvattenkvalitet i Sverige, regelverk och myndighetsutövning – Anders Nordström, Stockholms Universitet 
  • Predicted health care costs if Copenhagen municipal water is mixed with 50% RO water – Martin Rygaard, HOFOR (presentation på engelska) 
  • Calcium and magnesium in drinking water and risk of myocardial infraction and stroke—a population-based cohort study Emilie Helte, Karolinska Institutet 
  • Frågor och kommentarer

Arrangeras med

SWH
Swedish Water House
KTH logo
KTH – Royal Institute of Technology
Stockholm University logo
Stockholm University