News.Aug 19, 2019

3 frågor till Lindex Anna-Karin Dahlberg om samarbetet kring Runda Upp

Stiftelsen Runda Upp och World Water Week har inlett ett samarbete för att öka kunskapen om vatten. I samband med World Water Week, 25-30 augusti, kan Lindex kunder runda upp när de handlar och bidra till organisationen WaterAids arbete. Anna-Karin Dahlberg, Lindex hållbarhetschef, förklarar varför.

Varför deltar ni i Runda upp?

För att vattenfrågan är så viktig! Vi vill öka medvetenheten om vattnets betydelse och göra skillnad tillsammans med våra kunder. Att göra det under World Water Week – som kanske inte är så känd för den bredare allmänheten – är ett bra tillfälle. För oss är det viktigt att jobba tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer i hela hållbarhetsresan.

Vi arbetar också sedan tidigare med WaterAid i Bangladesh för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet i en del av Dhaka.

Varför är vatten så viktigt för Lindex?

En viktig anledning är att modebranschen förbrukar mycket vatten genom hela värdekedjan. Tillverkningen kan dessutom förorena vatten. Vattenfrågor är lokala, vi verkar i en del samhällen som är under vattenstress. Råmaterialet kommer ibland från geografiska platser där vatten är en bristvara och ibland är det fallet även där vi har tillverkning. Vi vet att kvinnor ofta är särskilt hårt drabbade av vattenbrist – de har ofta ansvar för att hämta vatten och de blir hårt drabbade om de har svårt att sköta sin hygien, till exempel vid menstruation. Lindex vill stärka och inspirera kvinnor. Det finns så många kvinnor hos oss, som kunder, anställda och bland dem som tillverkar våra kläder. Vi känner ansvar för dem alla och vattenfrågan är viktig i det sammanhanget.

Hur arbetar ni med vattenfrågor?

Vi har länge varit aktiva inom Sweden Textile Water Initiative (STWI) och Partnership for Cleaner Textile (PACT) i Bangladesh. Våra fabriker och miljöledningssystem fokuserar på vatten, med processer för att spara och återvinna.

Vi jobbar med Better Cotton och 65 procent av vår bomull är ekologisk, vilket betyder att det går åt mindre vatten. Dessutom utökar vi hela tiden användningen av återvunnen bomull. Det ger resultat. Enligt vår livscykelanalys går det åt ca 5000 liter vatten i bomullsodlingen för att tillverka ett par jeans. Så om vi kan ersätta 10 av råmaterialet med återvunnen bomull sparar vi cirka 500 liter vatten på en byxa. Vi jobbar för att alla våra jeans ska innehålla så mycket återvunnen bomull det går, utan att kompromissa när det gäller kvaliteteten, och under 2019 tar vi stora kliv.

Sedan STWI startade har Lindex haft med 21 leverantörer och fram till 2017 har vi sparat 1500 miljoner liter vatten i vår produktionskedja.

Läs mer om hur Lindex jobbar med vatten här.