News.Jan 22, 2015

Mat- och dryckesföretag går samman för att möta globala vattenutmaningar

Med klimatförändringar, ökande industriell aktivitet och befolkningstryck står den globala matindustrin inför stora risker, både vad gäller tillgång till vatten och god vattenkvalitet. Därför startas nu ett nytt nätverk med svenska mat- och dryckesföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt, i leverantörsledet och i den egna produktionen. Nätverket leds av Swedish Water House vid Stockholm International Water Institute (SIWI).

Målet med samarbetet är att livsmedelsbranschen lättare ska kunna kartlägga det bästa sättet att hantera vatten i odling och förädling i länder som står inför ökande vattenutmaningar. I företagssamarbetet ingår Axfood, Axfoundation, Coca-Cola Enterprises Sverige, Hermansson & Co., ICA, Nestlé, Lantmännen, Livsmedelsföretagen, Santa Maria och Systembolaget.

– Dagens värdekedjor är komplexa och det är svårt att påverka vattenanvändningen på gårdsnivå, där den största andelen vatten används. Långsiktigt, hållbart nyttjande av vatten kan endast uppnås genom nära samarbete med leverantörer och producenter, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetschef på ICA.

Under 2015 kommer företagen inom nätverket att analysera och jämföra ett tiotal vattenrelaterade standarder och mätverktyg. Ett gemensamt förhållningssätt till vattenfrågan har många fördelar. Företagen kan spara resurser samtidigt som situationen för leverantörer som har många olika krav att förhålla sig till underlättas.

– Det är viktigt att varje företag utgår från sin situation och ser över vilka mått och steg man kan ta i produktion och leverantörsled för att dra ner på vattenförbrukningen och arbeta för en hållbar utveckling. Idag är det många människor som inte har tillgång till rent vatten och det är därför hög tid att vi agerar, understryker Marie Louise Elmgren, Corporate Communication Manager, Nestlé.

För mer information kontakta

Karin Glaumann
Projektledare Swedish Water House
Telefon: 08 121 360 72
Email: karin.glaumann@siwi.org