News.Mar 12, 2019

Nytt hopp för räddningen av livsviktiga antibiotika

Antibiotikaresistens utgör en av världens största risker för mänsklig hälsa.

Scientist Working With Petri DishesFemale scientist working with petri dishes, close up.

Ny forskning visar att orenat avloppsvatten från läkemeldelsindustrin bidrar avsevärt till problemet men än så länge har det inte varit möjligt att åtgärda det. Nu finns det dock en ny optimism som späs på av diskussioner om tuffare reglering och nya incitament. Kommer 2019 bli vändpunkten i frågan?

Fortsätt läsa artikeln på SIWI:s hemsida (på engelska) »