Press Release.Apr 07, 2014

Seminarieblogg: Energi och Vatten, en livsviktig förening

Kanske börjar jag äntligen få upp ögonen för hur energi och vatten faktiskt hänger ihop. Den främsta anledningen att 2014 av FN utsetts till att fokusera på vatten och energi är just att få fler att inse att det som kallas klimatpolitik eller energiproduktion handlar om vatten.

Det gäller såväl  inom vatten- och inom energivärlden som för politiker, konsumenter och företag. Vattnets roll är mångfacetterad; det finns med både som en resurs, en förorening, en produktionsinsats och ett distributionsmedel för värme.

Vaerldsvattendagen_mini_1

Vaerldsvattendagen_mini_3

Sambandet mellan vatten och energi är komplext

Talarna på Swedish Water House Världsvattendagen-seminarium fokuserade på vatten och energi från olika vinklar. Under dagen avhandlades allt från globala energitrender till vatten och energi som förutsättningar för hållbar utveckling. Det senare innebär att vatten och energi-frågor bör sättas i fokus för bistånd och i FN:s arbete mot hållbarhetsmålen. Att även vattenrening – som vi tar för givet här i Sverige – kommer till en hög energikostnad men skulle kunna bli en mer produktiv resurs om vi lade om vårt idiomatiska tänk från vattenreningsanläggningar till energianläggningar är en intressant tanke. För det faktum att vattenrening kostar som det smakar vet alla som betalar kommunal skatt eller driver vattenverk. Men det finns ny teknik för att kostnadseffektivisera och samarbeten som kan underlätta.

Den svenska och norska vattenkraften som ofrånkomligen är basen i det svenska energisystemet kommer kunna kompletteras men inte helt ersättas med andra förnyelsebara källor och där har vi en fördel gentemot Europa om vi ska kunna bibehålla effekten i systemet. Men det behövs fortfarande en långsiktig politisk överenskommelse så att företag vågar göra de investeringar och satsningar som behövs om vi ska ställa om till ett fossilfritt energisystem. I paneldiskussionen var många rörande överrens om detta – även politiker – men en faktisk överenskommelse lär vi inte se innan valet.

Det budskap som gjorde störst intryck på mig formulerades av Professor Gustaf Olsson, Professor vid Lunds Universitet. Han talade kraftfullt om det beroende av fossila bränslen som enligt International Energy Agency (IEA) kvarstår (upp till 80 procent år 2035), kommer höja jordens medeltemperatur från 2 till 4 grader. Och det är en skillnad på länder som finns eller inte finns!

Vaerldsvattendagen_mini_2

Vill du veta mer?

Följ oss!