Press Release.Oct 16, 2020

Sökandet efter vatten-Greta

SIWI och SMHI organiserade ett försenat firande av världsvattendagen på det hydrologiska nyåret, den 30 september. Experter och representanter från olika sektorer deltog för att diskutera hur vatten hjälper oss att hantera klimatkrisen.

Kopplingen mellan vatten och klimat är svår att bortse ifrån. Med ett varmare klimat blir de torra områdena på vår planet ännu torrare, och de blöta områdena ännu blötare. Detta drabbar stora delar av världen och gör flera platser obeboeliga. Även Sverige har börjat märka av de extrema väder som klimatförändringar för med sig: de senaste åren har vi haft både skogsbränder och torka, samt stormar och översvämningar.

”Bara för att vatten inte alltid lyfts i klimat-sammanhangen betyder det inte att frågan inte hör hemma där”, sades det på webbinariet. En anledning till att vatten inte alltid syns och hörs i dessa sammanhang kan ha att göra med att vatten ingår i otroligt många områden, även när det inte uttrycks just som ”vatten”, exempelvis inom jordbruk.

Det tycktes råda tydlig konsensus kring att vatten är en viktig del i hur vi bemöter klimatkrisen. Diskussionen gick sedan vidare till hur vatten på bästa sätt kan vara en del av klimatarbetet. Vissa perspektiv betonade vikten av samverkan mellan olika svenska myndigheter och andra aktörer, medan andra pekade på att naturbaserade lösningar behöver utforskas mer.

”Vi behöver mer kunskap, mer forskning och mer människor som engagerar sig i vattenfrågan framöver. Vi är för få”, sa Jakob Granit från Havs- och Vattenmyndigheten. Kunskapsglappet höll andra också med om och menade att alltför många bortser från människans påverkan och överskattar våra vattentillgångar, vilket inte ger en rättvis bild av läget.

En efterfrågan på fler engagerade människor diskuterades under webbinariet. Frågan väcktes därmed om en vatten-Greta kan hjälpa till att lyfta ämnet och därmed öka engagemanget. Responsens var något spridd, men tycktes bottna i att en ensam vatten-Greta inte kommer vara nog för att lyfta vattenfrågan tillräckligt och mobilisera aktörer, men att hon kanske är en av de förutsättningar som behövs.

Genomgående under webbinariet betonades vikten av att lyfta upp frågan om vatten på den politiska agendan. Vatten är en väsentlig grundsten i minskandet av klimatförändringarnas effekter och behöver därför prioriteras av beslutsfattare. Många viktiga aktörer och experter på området deltog i webbinariet och önskade att frågan kommer få ta större plats på den politiska agendan så snart som möjligt.

Du kan titta på inspelningen av webbinariet här.