News.Apr 12, 2019

Världsvattendagen 2019 – Ett urfolksperspektiv på rätten till vatten

Fredagsmorgonen den 22 mars 2019 inleddes, till ljudet av porlande bäckar och med bilder på vita renar över vida bergslandskap i bakgrunden, med ett dans- och jojkframträdande framfört av Elin Teilus och Liv Aira som tillsammans utgör duon Luokijdit (”från början”).

Det var Världsvattendagen och i år fokuserade det årliga Världsvattendagsseminariet på urfolks tillgång till vatten och rätt till inflytande över vattenresurser.

”Hon förklarade
tydligt för svenskarna

att fisket blir sämre
om vattnet stiger
_

Det var nog
ingen som förstod
vad hon sa”

Citatet kommer från det Augustprisvinnande verket Ædnan, författad av Linnea Axelsson, och som lästes upp av Elin Teilus inför seminariedeltagarna.

Utöver de samiska kulturinslagen innehöll dagen intresseväckande presentationer med internationella perspektiv kring urfolks situation i förhållande till vatten med exempel från Peruanska sparrisodlingar, guldutvinning i Cajamarca och smältande glaciärer i Nepal samt norra Pakistan.

Från det globala perspektivet bjöds seminariedeltagarna därefter på nationella djupdykningar kring den svenska vattenkraftsexpansionen i Sápmi. En historia som lever kvar än idag och som Peter Rodhe, ordförande i Same Ätnam, beskrev påverkar samernas rättigheter och möjligheter till inflytande i viktiga beslutsprocesser kring vatten och vattenanvändning.

Världsvattendagen 2019 avslutades med panelsamtal där likheterna i de olika kontexterna vävdes samman och möjliga vägar framåt diskuterades.

Tillgång till vatten är en mänsklig rättighet som ska gälla för alla och som är direkt kopplad till rätten till liv. Men alla som omfattas och berörs av rättigheten görs inte delaktiga i viktiga beslutsprocesser. Vattenkraftsexploateringar i Sverige har medfört direkta intrång i naturen och försvagat samiska rättigheter till mark och kulturliv. För samerna i Sverige är vatten en livsform. Att förvägras rätten till rent vatten är att förvägras rätten till liv. Med ett globalt urfolksperspektiv och ett nationellt samiskt perspektiv i Sverige kan den framtida förvaltningen av vatten leda till förbättrade förutsättningar för allas rätt till vatten.

Världsvattendagen 2019 arrangerades av SIWI Swedish Water House i samarbete med Amnesty International, Naturskyddsföreningen, Svenska Hydrologiska Rådet och Swedwatch. I planeringsgruppen ingick även Civil Rights Defenders som tillsammans med Naturskyddsföreningen och det samiska civilsamhället arbetar för att samers rättigheter som urfolk ska respekteras i Sverige. Läs mer om detta på Civil Rights Defenders hemsida.

Om du vill gå tillbaka till presentationerna – eller rekommendera någon du känner att ta del av seminariet – finns både presentationerna och inspelningen av hela seminariet på Swedish Water House hemsida ».