Toolkit.2024

Framtidssäkra kommunen med hållbar grundvattenförvaltning

Medlemmar i Swedish Water House klustergrupp om grundvatten släppte 2024 presentations-material med tillhörande faktaskrift, som riktas mot kommuner. Materialet presenterades under ett webbinarium och kan användas inom kommuner för att höja kunskapen om grundvatten.

groundwater illustration

För kommuner finns både möjligheter och skyldigheter kopplade till grundvatten. Grundvatten är viktigt för att kunna säkra dricksvattenförsörjning och att öka resiliens i tider av torka. Det har även stor betydelse för samhällsplanering och beslut om markanvändning, eftersom grundvatten bland annat är markstabiliserande, och förändringar i grundvattennivåer i kombination med exempelvis ny infrastruktur kan leda till sättningar och jordskred.

Att ha en förståelse för grundvatten ökar förutsättningarna att fatta beslut som gynnar kommunens invånare och en långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna inom kommunens verksamhetsområde.

I april 2024 presenterades materialet under ett webbinarium, kolla i efterhand här:

Kakor måste vara aktiverade för att se videon nedan. Eller titta direkt på YouTube.