Report.2018

Lokal kunskap och lokalt deltagande

linktext
Anna Tengberg (Swedish Water House)
no caption
Anna Tengberg, PhD
Senior Advisor,
Office of the Chief Operating Officer

Mötesrapport från klustergruppsmöte Vatten i Landskapet den 10 april, 2018, som ägde rum på SIWI.

April 2018
Swedish